JAGUAR แนะนำและเลือกใช้ คาสตรอล เอจ

ตั้งแต่ปี 2545  คาสตรอล เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกกับ Jaguar ในการร่วมพัฒนาน้ำมันหล่อลื่น ก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ได้สมรรถนะเครื่องยนต์สูงสุด และสร้างประสบการณ์การขับขี่ขีดสุดให้กับผู้ขับ Jaguar  ทั้งนื้ คาสตรอล ทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของจากัวร์อย่างใกล้ชิด  เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเครื่องยนต์, ระบบส่งกำลังของรถยนต์ Jaguar และ คาสตรอล เป็นน้ำมันเครื่องที่เติมในรถยนต์จากโรงงานผลิต Jaguar

นอกจากนี้ คาสตรอล ร่วมงานกับทีมวิจัย Jaguar ในการพัฒนา นวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่น คาสตรอล สำหรับเครื่องยนต์ในอนาคตของ Jaguar เพื่อวัตถุประสงค์ในการประหยัดน้ำมัน ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลพิษไอเสีย และเป็นที่มาว่า ผู้ผลิตยานยนต์ Jaguar แนะนำและเลือกใช้ คาสตรอล 

คาสตรอล เพื่อขีดสุดของประสบการณ์การขับขี่ Jaguar