คาสตรอล เอจ: ข้อพิสูจน์

คาสตรอล เอจ ที่มีเทคโนโลยีฟลูอิด ไทเทเนียม ปลดปล่อยขุมพลังที่แท้จริงของเครื่องยนต์รถคุณได้อย่างไร

ที่คาสตรอล เราทำการทดสอบน้ำมันเครื่องของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีทีสุดสำหรับผู้ขับขี่หลายล้านคนทั่วโลก
เราได้ทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าคาสตรอล เอจ ที่มีเทคโนโลยี ฟลูอิด ไทเทเนียม ปรับโครงสร้างให้แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงกดอัดที่รุนแรงและช่วยลดความฝืดอันเป็นสาเหตุของการลดลงของประสิทธิภาพเครื่องยนต์ปลดปล่อยขุมพลังที่แท้จริงของเครื่องยนต์รถคุณได้อย่างไร

การทดลองที่ 1: การปรับโครงสร้างภายใต้แรงกดอัดที่รุนแรง

จากการศึกษาน้ำมันเครื่องภายใต้แรงกดอัดที่รุนแรงโดยใช้รังสี X-ray ที่เดินทางด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสง พบว่าโครงสร้างทางกายภาพของน้ำมันเครื่องคาสตรอล เอจ ที่มีเทคโนโลยีฟลูอิด ไทเทเนียมมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเมื่อแรงกดอัดเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง เพื่อรักษาช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนโลหะ และลดความฝืด แต่เมื่อแรงกดอัดลดลง น้ำมันเครื่องก็จะปรับโครงสร้างไปเป็นของเหลวเช่นเดิม

ขออภัย คุณต้องเปิดใช้งาน Javascript เพื่อที่จะดูวิดีโอนี้

กำลังโหลดวิดีโอ

โปรดรอสักครู่

การทดลองที่ 2: แข็งแกร่งขึ้นภายใต้แรงกดอัดที่รุนแรง

ด้วยเทคนิคอัลตราซาวน์ที่ล้ำสมัย ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำ เราสามารถเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของน้ำมันเครื่องที่จุดสัมผัสบนรางวาล์วได้

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คาสตรอล เอจ ที่มีเทคโนโลยี ฟลูอิด ไทเทเนียม มีความแข็งแกร่งมากกว่า ณ จุดสัมผัส เมื่อเทียบกับน้ำมันที่ไม่มีเทคโนโลยี ฟลูอิด ไทเทเนียม แสดงให้ห็นว่าน้ำมันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นภายใต้แรงกดอัดที่รุนแรง

ขออภัย คุณต้องเปิดใช้งาน Javascript เพื่อที่จะดูวิดีโอนี้

กำลังโหลดวิดีโอ

โปรดรอสักครู่

การทดลองที่ 3: ลดความฝืดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

เมื่อทดสอบโดยใช้วิธีตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมเพื่อวัดความฝืดภายใต้สภาวะและความเร็วของเครื่องยนต์ต่างๆกัน ผลการทดสอบแสดงให้เห็น คาสตรอล เอจ ที่มีเทคโนโลยีฟลูอิด ไทเทเนียม สามารถ ช่วยลดความฝืดอันเป็นสาเหตุของการลดลงของประสิทธิภาพเครื่องยนต์ได้ถึง 20%

ขออภัย คุณต้องเปิดใช้งาน Javascript เพื่อที่จะดูวิดีโอนี้

กำลังโหลดวิดีโอ

โปรดรอสักครู่