• โฮมเพจ
  • ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์

น้ำมันเครื่อง

คาสตรอลมีผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงที่หลากหลายตรงความต้องการและสไตล์การขับขี่รถยนต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์, เกรดกึ่งสังเคราะห์,เกรดพื้นฐาน และเกรดสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 100ปี และชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในด้านนวัตกรรมและประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องคาสตรอล
ทำให้ผลิตภัณฑ์คาสตรอลเป็นที่รู้จักและยอมรับจากทั่วโลกในฐานะผู้นำด้านน้ำมันเครื่อง

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง แบ่งตามแบรนด์

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง แบ่งตามชนิด

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง แบ่งตามค่าความหนืด