นโยบายของเรา

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ทุกสิ่งที่เราทำ มาจากสิ่งที่อยู่ในใจของเรา นั่นคือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและปกป้องสิ่งแวดล้อม

จากนี้ไปทุกคนที่ทำงานเพื่อเรา ทุกที่ เพื่อตอบสนองสิ่งที่ถูกต้องของมาตรฐาน กฏทองความปลอดภัย ประสิทธิภาพที่ดีของ กฏทองความปลอดภัย และสุขภาพ,ความปลอดภัยและความมั่นคงของทุกคนผู้ซึ่งทำงานเพื่อเรา นั่นคือปรัชญาของธุรกิจเรา

ในทุกกิจกรรมและการทำงาน เราจะ:

  • ปฏิบัติตามกฏหมายและหลายความคาดหวังในการทำงานทุกที่ในโลก
  • เตรียมความมั่นคงและความปลอดภัยเพื่อปกป้องการทำงานของเรา ทรัพย์สินของเรา,ความเสี่ยงในการบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน,การสูญเสียหรือ อันตราย,อาชญากรรมหรือผู้ไม่ประสงค์ดี
  • ให้ความมั่นใจกับลูกจ้างทุกคน,ผู้รับเหมา,หรือผู้เกี่ยวข้องโดยแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการอบรม,การปฏิบัติตามมาตรฐาน กฏทองความปลอดภัย

นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

สุขภาพ,ความปลอดภัยและสิงแวดล้อม(กฏทองความปลอดภัย) คือรากฐานของธุรกิจเราและเราได้คาดหวังสูงกับประสิทธิภาพการของเอชเอสอี เหตุที่เราฟังเสียงการตอบสนองของลูกค้า-และการทำงานในอุตสาหกรรมของเราขึ้น กับมาตรฐานกฏทองความปลอดภัย

ความใส่ใจที่เราใส่ลงไปในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้ง หลายและการทดสอบเพื่อประโยชน์โดยตรงต่อลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคน ปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง

เราคาดหมายการยอมรับจากกฏหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน ทั่วโลกเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ลดน้ำเสีย การแพร่กระจายและการปล่อยประจุไฟฟ้า และผลกระทบจากการใช้พลังงาน เราจะผลิตสินค้าที่ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคของเรา

เป้าหมายของเรา

  • ไม่มีอุบัติเหตุ
  • ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
  • ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมและเอกสารแนบผลิตภัณฑ์เพื่อความ ปลอดภัย โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ คาสตรอลของแต่ละท้องถิ่นหรือติดต่อสำนักงาน คาสตรอล ใกล้บ้านท่าน