ติดต่อเรา

ตำแหน่งงานและการรับสมัคร

สำหรับตำแหน่งงานหรือการรับสมัครงาน โปรดเยี่ยมชม ตำแหน่งงาน BP

ทางไปรษณีย์

ตั้งสำนักงาน บริษัท บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท: บีพี - คาสตรอล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ชั้น 23 อาคารรัจนาการ,
3 ถนนสาทรใต้, แขวงยานนาวา, เขตสาทร
กทม.10120

ทางโทรศัพท์

+66 2 684 3555

ทางอีเมล

csu_th@se1.bp.com