Fjädring – Utan Problem!

Att justera fjädringen på egen hand betraktas nästan som något av en "svart konst", men oftast är det faktiskt inte några större problem. Vi pratade en stund med experterna hos det Castrol-sponsrade Honda Gresini MotoGP-teamet för att ta reda på hur man ska göra.
Att justera fjädringen själv kan vara något av en utmaning. Antalet inställningar och kombinationer är nästan oändligt, men att skräddarsy motorcykeln efter sin egen körstil är väl värt arbetet och kan dessutom spara en hel del pengar. Därför har vi sammanställt den här enkla guiden. Låt oss börja med att mäta upp det obelastade läget för fram- och bakhjulet. Det mätvärdet måste vi känna till innan vi kan fortsätta.

Bakhjulets fjädring

Börja med att fatta tag i cykeln och lyfta upp bakhjulet så långt det går utan att däcket lämnar golvet. Mät avståndet mellan två punkter – t.ex. hjulaxeln och en känd punkt på bakre sidokåpan – och skriv ner det. Låt sedan någon hålla cykelns bakände medan du gungar upp och ner i sadeln. Fjädringen återgår nu till viloläget. Motorcykeln ska nu vara lägre än när fjädringen var "utdragen". Mät skillnaden mellan de två punkterna så får du mätvärdet för det obelastade läget.

Framhjulets fjädring

Gör om mätningen för framhjulet genom att lyfta upp främre delen av cykeln och mäta fullt utdrag mellan hjulaxeln och nedre gaffelkronan. Studsa sedan gaffeln och låt den återgå till sitt naturliga viloläge innan du mäter igen. Det obelastade läget ska ha mätvärden på 20–30 mm för både fram- och bakhjulet. När du har fått sådana värden kan du sätta ett buntband runt gaffelns glidyta så att du kan se hur stort spel du har i gaffeln när du bromsar. Om allt stämmer ska det bli ca 10–15 mm kvar.

När detta är avklarat är det dags att ta en titt på några vanliga problem som du kan ha med din cykel och vad du kan justera för att lösa dem. Du bör ha möjlighet att hålla på med detta under en hel dag. Testkör cykeln längs samma sträcka efter varje inställning. Skriv ner vilka skillnader du upplevde varje gång du kommer tillbaka. Försök utföra hela proceduren under en och samma dag så att vägförhållandena och vädret inte förändras.

Hur man löser vanliga problem

Gafflarna går i botten, "studsar" eller "skorrar" när du bromsar: Öka förspänningen och styva upp gafflarna. Kontrollera var buntbandet sitter efter varje testkörning. Har det passerat det "idealiska" området på 10–15 mm och hamnat nästan längst ner på gaffelbenet? I så fall kan du behöva öka kompressionen och returdämpningen lite. I bästa fall lyckas du justera bort problemet, i värsta fall kan du behöva använda styvare fjädrar i gaffeln eller tjockare gaffelolja.

Motorcykeln ger "tankslag". Detta beror oftast på att cykelns bakdel är för "mjuk" och bottnar när man drar på. Öka förspänningen ett varv i taget för bakhjulet. Öka sedan kompressionen en aning också. Öka den bakre returdämpningen om det inte hjälper. Om problemet inte försvinner kan du behöva styvare bakfjädrar. Om motorcykeln är äldre eller vanskött kanske stötdämparna behöver en översyn.

Motorcykeln understyr eller kan inte följa en linje runt ett kurva. Detta beror på att motorcykeln är för hög i framänden. Minska returdämpningen eller bakändens frigångshöjd. Öka förspänningen om frigångshöjden inte kan ställas in. Du måste dock vara försiktig eftersom för hög frigångshöjd kan ge...

Sämre väghållning för bakhjulet. Åtgärda detta genom att minska förspänningen med ett varv och sänk sedan kompressionen ett par snäpp.

Tankslag, understyrning och för mjuk bakfjädring är också tecken på att körinställningarna ligger för nära gränsen. Kör säkert och anpassa dig efter vägförhållandena och hastighetsgränserna.

Hur du vill ställa in din motorcykel är i grunden en smaksak. Det är viktigt att du hittar en inställning som passar just dig, både för obelastat fjädringsläge och returdämpning.

Praktiska tips

Kontrollera lufttrycket i däcken! Problem med dåliga köregenskaper beror oftare på fel lufttryck än på dåligt inställd fjädring.

Justera inte motorcykeln om den känns bra. Det behövs inte!

Oroa dig inte över att förändringarna ska försämra motorcykelns köregenskaper dramatiskt: en vanlig standardmotorcykel är inte lika känslig och temperamentsfull som en tävlingscykel och kan köras utan större problem även efter stora förändringar. Dessutom är fjädringens komponenter anpassade för många olika körförhållanden, både i torrt och fuktigt väder och med eller utan passagerare.

Oroa dig inte om du vill justera din fjädring: Du kan läsa bruksanvisningen och återställa standardinställningarna när du vill.

Anteckna vad du gör! Det är mycket viktigt! Skriv ner utgångsinställningarna och alla ändringar du gör.

Du bör ha någon som hjälper dig att lyfta och flytta motorcykeln.

Förklaring av facktermer

Förspänning: Inställd spänning för en fjäder som inte är belastad (av förarens tyngd eller bromskrafter). Utan förspänning skulle motorcykeln niga för mycket under sin egen vikt och fjädringen knappt röra sig.

Returdämpning: Styr hur mycket fjädringen "hoppar tillbaka" eller "returdämpar" efter kompressionen. Utan returdämpning skulle du kastas ur sadeln varje gång motorcykeln körde över minsta ojämnhet i vägen.

Kompressionsdämpning: Styr hur snabbt fjädrarna pressas ihop under belastning, t.ex. när du bromsar, accelererar eller kör över ojämnheter. Är kompressionsdämpningen för stark blir körningen stum och stötig och är den för svag för gungar motorcykeln.

Framgaffeln

Justeringsskruvar för förspänning: sitter högst upp på gaffelbenen och justeras vanligen med en fast skruvnyckel (14 eller 17 mm). Inställningen utförs med ett varv i taget och indikeras av "ringmarkeringar" på den exponerade delen av inställningsskruven.

Returdämpning: Inställningsskruvarna för returdämpningen består av skruvnipplar med platta huvuden på gaffelns ovansida. Inställningen utförs med ett eller ett halvt varv i taget. Ibland avger skruvarna ett hörbart "snäpp" för varje läge, som man enkelt kan räkna under inställningen.

Kompressionsdämpning: Ställs in med en liten skruv underst på varje gaffelben. Ställs in ett halvt varv i taget, på samma sätt som för returdämpningen. Glöm inte att göra samma inställning för båda gaffelbenen.

Bakre stötdämpare

Justeringsskruvar för förspänning: Ställs in med någon typ av flänsmutter på de bakre stötdämparna. Ibland sitter den på undersidan, men oftast sitter den på stötdämparens ovansida. Du behöver C-nyckeln från verktygssatsen när du gör den här inställningen. Standardinställningen finns i bruksanvisningen.

Returdämpning: Ställs vanligen in med en justeringsskruv som sitter på stötdämparens undersida och är ganska svåråtkomlig.

Kompressionsdämpning: Ytterligare en liten justeringsskruv, som brukar sitta överst på stötdämparen eller på den externa oljebehållaren, om stötdämparen har en sådan.

Frigångshöjd: Det är inte alla moderna sportcyklar som har den här funktionen. Den består av en inställningsskruv med gängmutter som sitter underst eller överst på stötdämparen. Den höjer eller sänker motorcykelns bakände och snabbar upp styrningen genom att öka vikten över motorcykelns framände. Många stötdämpare på eftermarknaden har den här inställningen.