Forskning Hos Castrol

LÄR DIG MER OM CASTROLS FORSKNING

INLEDNING

På forsknings- och utvecklingsanläggningen i Pangbourne arbetar hundratals experter med framtagning, analys och test av Castrols motorcykeloljor. Välkommen att läsa vidare om det unika utvecklingsarbete som pågår för att ta fram oljor anpassade för alla situationer och förhållanden. Följ med från början med de fyra faserna i vår produktutveckling för att sen träffa våra experter och ta en titt på specialutrustningen vi använder, bl.a. Flossie, vår robotiserade mc-förare.
Välkommen till Castrol Moto som älskar motorcyklar lika mycket som du! Här finns information om de bästa oljorna för din maskin vilka är utvecklade att prestera maximalt under alla förhållanden. Du kan följa arbetet i hur forskarna noggrant väljer ut och bearbetar oljan i Castrols unika forskning- och utvecklingsanläggning Pangbourne i England. Läs mer om vår unika motorcykeltestare Flossie under Forskning hos Castrol eller klicka vidare för skötseltips, vår historia inom motorsporten samt få mer information om våra oljor.

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Dr David Jilbert

Teamledare – Sektionen för motorcyklar och små motorer

NERLADDNING

SPEAKERTEXT

Inbäddat i Berkshires grönskande landskap ligger Pangbourne – Castrols världsledande test- och utvecklingsanläggning för motorcykelprodukter.

Hos Castrol är vi passionerat intresserade av motoroljor för motorcyklar. Vi vill gärna lära dig mer om hur vi utvecklar våra avancerade motoroljor för motorcyklar med Trizone-teknik.

En serie korta videofilmer visar dig de fyra huvudfaserna i produktutvecklingen.

Avsnittet om blandning och analys visar dig hur vi optimerar oljans sammansättning fysiskt och kemiskt genom en serie specialutvecklade laboratorie- och bänktester.

Motortesterna ger dig en uppfattning om vår komplicerade smörjmedelsanalys för motorcykelprodukter där vi med hjälp av egna testmetoder testar smörjmedlens gränser i jakten på högre prestanda.

I differentieringstesterna använder vi "Flossie", en robotiserad mc-förare som ger oss enastående precision i vår kammare för klimattester.

Under fälttesterna simuleras sedan förhållanden på olika håll i världen och oljans slutliga egenskaper testas med hjälp av motorcyklar av olika typer och viktklasser.

Videofilmerna ger dig en bra översikt av vårt passionerade arbete med att utveckla och testa världens främsta motoroljor för motorcyklar!

Dr David Jilbert

Teamledare – Sektionen för motorcyklar och små motorer

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

BLANDNING OCH ANALYTISKA TESTER

Upplev hur olika oljor och tillsatser blandas och sedan utvärderas i våra avancerade laboratorier innan de bästa produkterna väljs ut och testas i riktiga motorer.

NERLADDNING

SPEAKERTEXT

I blandningslaboratoriet blandas en lång rad mindre prover med olika sammansättning för utvärdering i en serie prestandatester.

Proverna som produceras här har alla mycket skiftande sammansättning och unika formler som förblir oförändrade under hela testproceduren.

Vissa prover kräver bara mindre förändringar medan andra kräver radikala förändringar av basolja, polymer- eller tillsatssystem, beroende på vilka egenskaper som ska testas.

Analyslaboratoriet måste strikt kontrollera alla fysikaliska och kemiska gränsvärden och se till att alla recept registreras och godkänns innan vidare tester utförs.

Oljorna genomgår sedan en lång rad screeningtester som bl.a. annat utvärderar följande faktorer: oxidationsbeständighet, friktionsegenskaper för kopplingen, motorfriktion, nötningsskydd och skydd av växellåda.

Efter avslutade tester bedömer utvecklingsteamet resultatet och väljer ut de bästa kandidaterna för vidare modifiering eller utvärdering vid vår testavdelning för motorcykelmotorer.

Dr Ieuan Adams

Smörjmedelsutvecklare

MOTORTEST

Oljorna som valts ut för fullskaliga tester prestandatestas sedan fullt ut i en rad olika motorer, inklusive några av de kraftfullaste som finns på marknaden. Hög precision och absolut enhetliga egenskaper är kritiska faktorer och alla komponenter i motorn analyseras och övervakas för att fastställa hur effektiva våra oljor är. Detta är definitivt ingen lätt uppgift och en absolut förutsättning för ett bra resultat är exakta mätningar och reproducerbarhet. Har du aldrig sett en motor ansluten till en EKG-maskin? Då är du välkommen att ta en titt.

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

NERLADDNING

SPEAKERTEXT

Vår avancerade testanläggning för motorer innehåller allt från de minsta motorcykelmotorerna till några av marknadens kraftfullaste maskiner – och alla används i arbetet med att testa våra oljor för motorcykelmotorer till det yttersta.

Innan en motor kan testas måste den avlägsnas från motorcykeln och ibland demonteras för mätningar i vårt mätlaboratorium.

Vissa komponenter, som kolvringar och lager, stäms av mot Castrols testnormer. Processen garanterar att motorn byggs upp enligt samma specifikation varje gång – vilket är avgörande för testernas reproducerbarhet.

Den ombyggda motorn installeras sedan i en speciell testjigg som innehåller alla instrument för styrning och övervakning av motorn.

Motorn ansluts till en dynamometer som används till att absorbera den energi som motorn genererar eller alternativt driva motorn fysiskt.

Ett komplicerat kontrollsystem låter oss programmera en lång rad olika förhållanden för testerna, som kan ha hundratals olika faser med olika temperaturer, hastigheter och belastningar.

Vi varierar varaktighet och typ för alla tester, från korta shoppingturer eller snabb motorvägskörning till komplett tävlingssimulering.

Vi tar oljeprover för analys under hela testet och efter testet avlägsnas motorn från testjiggen, demonteras och skickas iväg för analys av förorening och slitage.

Matt Symonds

Chefsingenjör – Motorcyklar, produktegenskaper

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

MÖT FLOSSIE

Det krävs en speciell förare för att kunna särskilja oljans olika egenskaper i en riktig motorcykel. Vi har en, och han är outtröttlig, klarar av att köra i temperaturer från -20°C till +40 °C och påverkas inte av vrålet när motorn varvas upp till 16 000 v/min, sist men inte minst, så lär sig allting själv. Får vi lov att presentera Flossie, vår mycket speciella motorcykel förare.

NERLADDNING

SPEAKERTEXT

Ett av verktygen som används i våra differentieringstester är "Flossie" – vår robotförare.

Flossie är helt ovärderlig när vi testar fördelar som effektökning eller snabbare acceleration hos våra kärnprodukter.

Flossie kan installeras på alla sorters motorcyklar och skotrar för testning på vår chassidynamometer.

Roboten har ett läge för självinlärning som låter den lära sig växlingsmönstren, känslan i kopplingen och hur motorcykeln reagerar på gaspådrag – precis som när en riktig förare testkör en ny motorcykel första gången.

Men Flossie är definitivt ingen vanlig förare.

Flossie är en perfekt precisionsförare som växlar och accelererar på exakt samma sätt gång på gång.

Det ger tester med oslagbar reproducerbarhet och tillförlitliga data som snabbt och effektivt låter oss jämföra olika oljor.

Men det finns också andra fördelar med att ha en robotförare…
  • Flossie får aldrig skavsår av att sitta i sadeln och blir aldrig trött…
  • Flossie störs inte av motorns öronbedövande buller när motorcykeln accelereras ända upp till 16 000 v/min i kammaren…
  • Flossie har inte heller några problem med att köra i extrema temperaturer… från arktisk kyla till ökenhetta.
  • Och det viktigaste av allt, Flossie är en säker förare

Jo Simpson

Smörjmedelsutvecklare

FÄLTTESTER

Innan våra oljor lanseras på marknaden testas de omsorgsfullt ute på vägarna. Våra nya oljor testas av erfarna mänskliga förare i verkliga förhållanden och situationer över hela världen eftersom Flossie tyvärr inte kan köra på vanliga vägar.

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

NERLADDNING

SPEAKERTEXT

Inga avancerade utvecklingsprogram för motorcykelolja kan slutföras utan att testa oljan i verkliga förhållanden.

Fälttesternas typ, ort och varaktighet beror på vilken sorts produkt som ska lanseras.

Testerna utförs ibland på olika orter samtidigt för att garantera att produkten som slutligen lanseras är lämplig för förhållandena på olika marknader.

Alla fälttester utförs under strängt kontrollerade förhållanden, med utbildade förare som kör förhandsbestämda teststräckor och använder samma drivmedel och oljor.

Oljeprover tas regelbundet för att analysera och kontrollera hur oljans egenskaper påverkar motorslitaget och viskositetskontrollen.

Förarna får regelbundet lämna synpunkter om viktiga oljeegenskaper, t.ex. om känslan i kopplingen, växlingen och motorresponsen.

Registreringen av oljeförbrukningen, oljans tillstånd och motorcykelns prestanda över tid är kritisk för utvärderingen av fälttesterna. Det gäller i synnerhet när vi förlänger oljans bytesintervall utöver den rekommenderade maximala tidsperioden. Det ger oss möjligheter att testa oljan under extrema förhållanden.

Efter avslutat test analyseras ofta motorcykelns avgasutsläpp och bränsleeffektivitet innan den demonteras för inspektion och mätningar som säkerställer att oljan har uppfyllt våra högt ställda krav.

Först då kan produkten lanseras på marknaden och hela utvecklingsprocessen börjar om från början igen.

Dr David Jilbert

Teamledare – Sektionen för motorcyklar och små motorer