Expertsvar

Vår expert svarar på några viktiga frågor om motorcykeloljor och din motorcykel. Klicka på frågorna till höger för att höra svaren.

1. KAN JAG ANVÄNDA MOTOROLJA FÖR PERSONBILAR I MIN MOTORCYKEL?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Oljor för personbilar är inte utvecklade för dagens effektstarka motorcyklar. De är inte heller kompatibilitetstestade för de våtkopplingar och hårt belastade växellådor som dagens motorcyklar har.

2. ... MEN HUR ÄR DET OM MIN KOPPLING ÄR TORR?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Även om kopplingen är torr måste motoroljan fortfarande smörja och skydda växellådan och ge det skydd mot höga temperaturer som en motorolja för personbilar oftast inte klarar av.

3. VAD HAR MOTOROLJAN FÖR FUNKTION I EN MOTORCYKEL?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Motoroljans uppgift är att smörja viktiga komponenter, minska slitaget och leda bort värme från motorn och kopplingen.

4. VILKA ÄR DE MEST KRITISKA OMRÅDENA SOM OLJAN MÅSTE NÅ?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

De mest kritiska områdena i motorn är oftast kolvarna, lagren och ventilmekanismen och oljan måste dessutom skydda växellådan samt smörja och kyla kopplingen.

5. VAD HAR OLJEFILTRET FÖR FUNKTION?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Oljefiltrets uppgift är att fånga främmande partiklar och smuts som hamnar i oljan under normal körning. Sådana partiklar kan skada motorn och ett igensatt filter kan strypa oljetillförseln så att motorn slutar fungerar.

6. KAN EN MOTOROLJA ÖKA PRESTANDA ELLER SKYDDAR DEN BARA MOTORN?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Oljan kan göra motorn effektivare genom att minska den interna friktionen och motståndet och därmed öka dess prestanda. En sådan prestandaökning uppnås oftast genom att använda oljor med låg viskositet som är optimerade för låg friktion.

7. VARFÖR REKOMMENDERAR VISSA OEM-TILLVERKARE OLJA MED LÅG VISKOSITET?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Det beror på behovet av att producera bränsleeffektivare motorer samt förbättrade tillverkningsprocesser.

8. VAD ANVÄNDER EN MOTO GP-MOTOR FÖR OLJA?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Oljorna skiljer sig kraftigt från motoroljor för körning i stadstrafik och är skräddarsydda för Moto GP-motorn. Tekniken som används till att utveckla högpresterande Moto GP-oljor används emellertid för våra Power 1-oljor.

9. KAN JAG ANVÄNDA SAMMA OLJA VID EXTREMA UTOMHUSTEMPERATURER?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Ja. Våra multigrade-motoroljor använder högkvalitativa basoljor som garanterar att oljan flyter fritt när det är kallt och inte förångas eller förbränns när den utsätts för höga drifttemperaturer.

10. KAN JAG ANVÄNDA TÄVLINGSOLJA FÖR STADSKÖRNING?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Det är inte lämpligt eftersom tävlingsoljor är specialutvecklade för att öka prestanda under korta tidsperioder och inte alltid är lämpliga för användning med långa bytesintervall.

Vad menas med "beläggning"?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Beläggningar är en biprodukt från förbränningen och består vanligen av kolavlagringar på motorns komponenter, t.ex. kolvarna. Med tiden kan beläggningarna skapa problem, t.ex. i form av lägre kompression.

Vilken effekt kan en mycket tjock olja få på motorn/växellådan/kopplingen?

Du måste aktivera JavaScript för att se den här videon.

Läser in video

Vänta

Moderna motorer är konstruerade för att användas med tunnare oljor. Om man använder en tjockare olja kan motorns prestanda försämras.