BILUNDERHÅLL

SE VAD RÄTT OLJA KAN GÖRA FÖR DIN BIL

Även om du tror att alla oljor är likadana märker bilen skillnad. Ta en närmare titt på motoroljor och bilunderhåll med Castrol EDGE.

Vad gör oljan i din bil?

Olja täcker och skyddar alla motorns inre delar. 

När motordelar trycks mot varandra finns det alltid olja mellan dem som minskar friktionen och förhindrar skador – trots att trycken och krafterna är oerhört höga. Olja har också särskilda ingredienser som löser de små sotpartiklar som bildas vid förbränning för att förhindra ansamling av smuts och avlagringar, vilket motverkar oxidering vid höga temperaturer så att oljan håller sig lättflytande.

Tillverkarna specificerar den rätta oljan för sina fordon – i handboken hittar du korrekt specifikation som vanligen är angiven på oljeflaskans etikett.

Vad gör Castrol EDGE?

Castrol EDGE har Titanium Fluid Strength Technology som har visat sig dubbla oljefilmens styrka. Detta ökar skyddsfilmens prestanda när metalldelar pressas samman, och reducerar friktionen så att motorn kan leverera maximala prestanda.

Hur vet jag vilken olja som bilens tillverkare har godkänt?

I din fordonshandbok har tillverkaren definierat rätt oljespecifikation för motorn. 

Branschnormerna är fastställda av API (American Petroleum Institute) och ACEA (European Automobile Manufacturers Association), som regelbundet publicerar en uppsättning prestandanormer som tar hänsyn till förändrade prestanda hos moderna motorer. 

Vissa tillverkare, som tänjer på teknikens gränser, kräver ytterligare egenskaper av oljan. För att fordonets garanti ska gälla bör du följa tillverkarens riktlinjer.

På baksidan av oljeflaskan finns det en lista med olika prestandaklasser. Det är viktigt att du väljer en olja som har rätt specifikationer för din motor.

Vad gör Castrol EDGE?

Castrol EDGE rekommenderas av ledande biltillverkare, och många nya bilar fylls med Castrol EDGE redan i fabriken. Kontrollera på baksidan av flaskan att du väljer rätt Castrol EDGE-produkt för din bil.

Varför måste jag byta olja?

Oljan utsätts hela tiden för påfrestningar i motorn. Det kan handla om höga temperaturer i de hetaste delarna av motorn, kemiska påfrestningar från syror, partiklar och vatten som bildas vid förbränning eller fysiska påfrestningar på grund av de oerhörda krafterna och varvtalen i moderna motorer.

Varje tillverkare balanserar dessa påfrestningar mot kvaliteten på den rekommenderade oljan och anger ett lämpligt serviceintervall för att uppnå rätt skydd och prestanda. Tillverkarens intervall för oljebyte är angiven i fordonets handbok. Vissa moderna bilar har även en indikation på instrumentpanelen som anger när det är dags för oljebyte.

När du byter olja är det klokt att byta oljefilter samtidigt. I oljefiltret ansamlas smuts och biprodukter från förbränning som oljan samlar upp när den cirkulerar i motorn. Genom att montera ett nytt filter när du byter olja hålls motorn i bästa kondition för maximala prestanda.

Vad gör Castrol EDGE?

Castrol EDGE överskrider den obligatoriska standarden i tillverkar- och branschtester. Dessutom är Castrol EDGE förstärkt med Titanium Fluid Strength™-teknik. Detta reducerar kontakten mellan metallytor, minskar friktionen och reagerar under tryck, så att du tryggt kan kräva maximala prestanda från din motor under hela serviceintervallet.

Bör jag kontrollera oljenivån?

Olika bilar har olika hög oljeförbrukning, men en sak är säker: Att köra med för låg oljenivå utsätter oljan för större påfrestningar än tillverkaren avsett och kan avsevärt förkorta både oljans och motorns livslängd. 

Oljenivån kan kontrolleras med hjälp av oljestickan under motorhuven. Oljestickans placering anges i handboken, inklusive råd om det bästa och säkraste sättet att kontrollera oljenivån. Vissa moderna fordon har en elektronisk oljesensor som indikerar när det är dags att fylla på motorolja.
 
På oljepåfyllningslocket finns ofta en bild av en oljekanna och ibland även en rekommendation från tillverkaren om vilken olja som bör användas. Skruva loss locket och fyll på olja enligt tillverkarens instruktioner. Skillnaden mellan lägsta och högsta nivån på oljestickan motsvarar ofta ungefär 1 liter. Fyll på oljan försiktigt och låt den rinna ned ordentligt i motorn innan du kontrollerar nivån med oljestickan igen. Det är bättre att underskatta den första påfyllningen och sedan fylla på lite mer, än att fylla på för mycket vilket kan skada motorn. När du kontrollerat att det finns tillräckligt med olja i motorn sätter du tillbaka påfyllningslocket, säkerställer att oljestickan är korrekt placerad och stänger motorhuven.