Motoroljor med monograde-viskositet för lastbil och buss

VÄLJ RÄTT MONOGRADE-OLJA FÖR DIN MOTOR.

Vilken olja är rätt för min lastbil? Hitta rätt bilvårdsprodukt med vår oljeväljare.

CASTROL CRB MONOGRADE 10W CF

GODKÄNNANDEN OCH SPECIFIKATIONER

API CF

CASTROL CRB MONOGRADE 30CF

GODKÄNNANDEN OCH SPECIFIKATIONER

API CF

Hänvisa alltid till ditt fordons handbok för att hitta rätt motorolja för ditt fordon.