Motoroljor med CUMMINS-specifikationer

VÄLJ RÄTT OLJA FÖR DIN MOTOR.

Vilken olja är rätt för min lastbil? Hitta rätt bilvårdsprodukt med vår oljeväljare.

Cummins CES 20081

Cummins CES 20078

MOTOROLJOR MED CUMMINS CES 20078-SPECIFIKATION

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

MOTOROLJOR MED CUMMINS CES 20076-SPECIFIKATION

Hänvisa alltid till ditt fordons handbok för att hitta rätt motorolja för ditt fordon.