Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters™

FÖR BÄTTRE MOTORLIVSLÄNGD OCH DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

De små sakerna gör stor skillnad. Partiklar 1 000 gånger mindre än ett knappnålshuvud kan skapa abrasiv nötning, en viktig orsak till nedbrytning av motorn. Sot kan agglomereras för att forma större partiklar som tränger undan olja på rörliga delar och orsakar nötning.

AGGLOMERERING AV SOT LEDER TILL ABRASIV NÖTNING.

Även om du är försiktig så är motorn sårbar för skadligt slitage från första dagen som du kör lastbilen. Små sotpartiklar dras till varandra för att forma större partiklar.

Även om de är 1 000 gånger mindre än ett knapphålshuvud är de stora nog att orsaka abrasiv nötning och skada motorn.

Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters™ fungerar på två sätt:

1. FÖRHINDRAR AGGLOMERERING AV SOT

DuraShield Boosters™ bildar ett skyddande lager runt de mindre sotpartiklarna, vilket hindrar dem från att bilda större nötande partiklar. Detta förebygger undanträngning av olja på rörliga delar och ger minskad kontakt mellan metallytor.

Sotpartikel

Sotpartikel med DuraShield BoosterTM

DuraShield BoostersTM skyddar mot agglomerering av sot

2. BILDAR SKYDDANDE LAGER

Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters™ ger också ett skyddande lager på rörliga metallytor som motverkar nedbrytning även under svåra förhållanden.

Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 med upp till 40 % bättre slitageskydd*
* Genomsnittliga slitageparametrar i branschstandardtester jämfört med branschtestkriterier för godkänt.