Få godkänt på långdistanstestet

FÖR ATT BEVISA CASTROL VECTON-OLJANS FÖRMÅGA ATT AVSEVÄRT FÖRLÄNGA OLJEBYTESINTERVALLEN, UTFÖRDE VI ETT KÖRTEST PÅ 400 000 KM (250,000 MILES) MED VECTON LONG DRAIN 15W-40 OCH EN 15W-40 LASTBILSOLJA FRÅN EN KONKURRENT.
  • Tre Mercedes-Benz MBE-4000-motorer användes i experimentet
  • Testet bestod i långdistanstransport av möbler från North Carolina till Kalifornien – 11 000 km (7,000 miles) per vecka
  • Konkurrentens olja byttes ut var 39 000:e km medan Vecton Long Drain byttes ut var 77 000:e km. Det togs stickprover på oljan var 19 000:e km.
SÅ PRESTERADE CASTROL VECTON LONG DRAIN VAD DEN LOVAT?
  • Inom varje testområde överträffade vår olja konkurrentens olja även om den användes under dubbelt så lång tid
  • Slitageskyddet och komponentrenheten var utmärkt, även vid dubbelt så långa oljebytesintervall.
SE BEVISET PÅ DETTA MED EGNA ÖGON ...
Kolvarna i motorer som kördes med Vecton Long Drain var mycket rena och fick ett betyg på 109 anmärkningar.
Stora ändlager verkade i princip som nya.

Är du imponerad? Varför inte ta en titt på andra fallstudier som visar Vecton Long Drain-oljans hållbarhet.

”Med Castrol Vecton Long Drain, var slitageskyddet och komponentrenheten utmärkt, även vid dubbelt så långa oljebytesintervall.”
"With castrol VECTON long drain, wear protection and component cleanliness were excellent, even at double the drain interval."