Maximera prestanda i kärva motormiljöer

GE PROV PÅ PRESTANDA VID DUBBELT SÅ LÅNGA INTERVALLER MELLAN OLJEBYTEN.
Vi ville bevisa att Castrol Vecton Long Drain fortsätter att prestera vid längre intervall mellan oljebytena och i situationer där motorn utsattes för ovanligt krävande förhållanden – så vi ordnade ett verkligt världstest med två speciellt utvalda lastbilar, båda använder vår olja med långa intervall mellan oljebytena.

”Castrol Vecton för långa intervall mellan oljebytena fortsatte att ge prestanda och skydd även i en motor som skapade sotnivåer på över 15 %.”
  • Lastbilarna var av modellen Mack MR688S med framlastare som används i Georgia, USA
  • Fordonen kördes med 600-timmars intervall mellan oljebytena gentemot standardintervallet på 300 timmar
  • I jämförande syfte, valdes ett fordon ut med låg sotbildning för att kunna utvärdera vad som är normalt för vagnsparken gentemot ett fordon med ovanligt hög sotbildning, vilket utgör ett skräckscenario.
SÅ HUR KLARADE SIG VÅR OLJA VID EN NÄRMARE INSPEKTION?

”Även med dubbla oljebytesintervall, kunde Castrol Vecton-oljan med långa oljebytesintervall garantera att alla driftdelar var i likvärdigt eller bättre skick än de i motorer som körs på konventionell olja med standardintervall för oljebyte.”

För detta experiment anlitade vi en oberoende inspektör med uppgift att utvärdera båda lastbilarnas motorer.

Övergripande resultat:
  • Båda motorerna bedömdes att vara i ett likvärdigt skick även om de hade helt olika driftsvarvtal
  • Alla delarna befanns vara i bra funktionsdugligt skick och bedömdes såsom likvärdiga med eller bättre än motorer av liknande ålder som körs med traditionell motorolja på standardintervall för oljebyte för OEM.
En isärmontering visade särskilt hur bra prestanda Castrol Vecton-olja med långa oljebytesintervall kan ha:
  • Den här speciella lastbilen hade en problemfri driftshistorik, men bildade trots detta sotnivåer på över 15 %! Vi hittade en serie av aspekter som bidrog till att orsaka denna kärva miljö: defekt laddluftkylare; 5 munstycken med dåliga sprutmönster eller lågt öppningstryck; trasigt avgasrörspackning; en spricka i avgassystemets mittendel; en spricka i utblåsningsröret på turboladdaren
  • Trots detta gjorde Castrol Vecton Long Drain för långa oljebytesintervall bra ifrån sig och höll det här fordonet säkert i drift och inom programmet för längre oljebytesintervall. Faktum är att den oberoende experten som såg över den här motorn inte kunde skilja dess delar från andra av motorer av liknande ålder som kördes normalt. Jobbet var klart.
Vill du se mer bevis på detta? Se andra fallstudier som visar hur Castrol Vecton-oljan för långa oljebytesintervall håller lastbilarna ute på vägarna under längre tid.