Hjälpa Harris kylvarutransporter att hålla sig kalla

FORDONEN SOM TILLHÖR HARRIS TRANSPORT TILLRYGGALÄGGER MER ÄN EN MILJON KILOMETER VAR VARJE MÅNAD, DÅ DE KÖR KORS OCH TVÄRS ÖVER LANDET FRÅN QUEENSLAND, TILL VICTORIA, SÖDRA AUSTRALIEN OCH TVÄRSÖVER NULLARBOR TILL PERTH. DE HAR ANVÄNT SIG AV CASTROLS OLJOR FÖR LASTBILAR UNDER 25 ÅRS TID OCH NU HJÄLPER CASTROL VECTON LONG DRAIN DEM ATT LIGGA STEGET FÖRE SINA KONKURRENTER.

"Våra oljebytesintervall i de amerikanska dieselmotorerna är fastställda till var 60 000:e km jämfört med industrinormen på 20 000 km."

Ian Harris, National Fleet Manager, Harris Refrigerated Transport

“I RÄTT TEMP… I RÄTT TID”

Företaget verkar i industrin för transport av färskvaror sedan mer än 33 år och vet hur viktigt det är för odlare och producenter att få ut sina leveranser till handeln i tid – därför deras motto "I rätt temp… I tid" – de är mycket medvetna om hur kostsamt det kan vara för båda parterna om leveranserna inte levereras i tid.

Lämpligt fordonsunderhåll är oerhört viktigt. Ett motorstopp mitt ute på vischan medför oerhörda kostnader: förruttnelse av produkter, ersättningar och bärgningskostnader kan nöta hårt på vinsten. Det är därför som förebyggande underhåll utgör det huvudsakliga arbetet i verkstäderna med ett strikt system av service och kontroll.

LÅNGSIKTIGA BESPARINGAR

Harris Transport har använt Castrol-oljor under mer än 25 år. Tidigare hade dev ställt in oljebytesintervallen till var 40 000:e km på amerikanska dieselmotorer i kombination med centrifugala oljefilter; i dagens läge med Castrol Vecton-formeln, har de säkert förlängt olbebytesintervallet till var 60 000:e km.

De använder även Castrols smörjoljor genom hela växelsystemet och övergången till Syntrax E löste problemet med hög temperatur i deras differentialer, vilket sänkte temperaturerna med ca 15°C – idealiskt för deras lastbilar med dubbelsläp och vägtåg. Dessutom använder de Castrol Syndrive 50E i Eaton-växellådor. Båda dessa smörjmedel har bidragit till förlänga oljebytesintervall i differentialer och växellådor till var 400 000:e km och ger en medellivslängd på mellan 1,3-1,7 miljoner kilometer, vilket ger avsevärda kostnadsbesparingar.

Vi hjälper även till med oljeanalyser av komponenter i både motorer och växellådor. Detta tillåter oss att kunna visa prov på Castrol Vecton Long Drains skyddande fördelar – särskilt vad beträffar slitageförloppet och kontroll av sotförtjockning. Resultaten visar också om det finns eventuella avvikelser eller trender som börjar att uppstå, vilket gör att företaget kan planera i tid för att schemalägga förebyggande underhållsåtgärder.

Ian Harris, företagets nationella vagnsparkschef, förklarar: ”Vårt förhållande till och samarbete med Castrol har lett till avsevärda kostnadsbesparingar i driften av våra verkstäder, våra service- och underhållsutgifter, och vad som är ännu viktigare, det har förlängt livslängden och hållbarheten för all vår utrustning – den varar helt enkelt mycket längre.”

Harris Transport kör fordon av märkena Kenworth och Western Stars med motorer från Caterpillar, och fordon från Volvo med Volvo-motorer – vart och ett av fordonen tillryggalägger i genomsnitt 10 000 till 14 000 km i veckan.

Handelsfrakt är mycket tidskänslig – det är färskvaror som behöver förflyttas snabbt mellan odlarna och affärerna.

”Vi gör endast vad Castrol rekommenderar. Vi har inte tid för avbrott.”

Vill du veta mer om fördelarna med Castrol Vecton Long Drain? Se fler fallstudier.