Produktsortiment

Bättre motorprestanda, lägre bränslekostnader, längre oljebytesintervaller.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vet att konkurrensen är stenhård inom lastbilsindustrin och du står inför flera utmaningar som höga bränslekostnader, överfulla vägar och högre försäkringskostnader. Vi vill hjälpa dig genom att se till att dina fordon körs så effektivt som möjligt. 

Vi har ett nära samarbete med våra kunder och lastbilstillverkarna och vi har utvecklat ett sortiment av oljor som uppfyller olika behov. Oljorna har olika egenskaper och fördelar så att du kan välja den olja som passar just dina lastbilar.

VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9

CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-30 E6/E9

UPP TILL 40 % BÄTTRE PRESTANDA¹

Nya Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 är en avancerad delvis syntetisk
motorolja med låg SAPS som särskilt tagits fram för förlängda oljebytesintervall på upp till 100 000 km² i de senaste Euro VI-dieselmotorerna. Den kan även användas i europeiska lastbilar och bussar av modellerna Euro IV och Euro V med låga utsläpp, särskilt de som har behov av smörjoljor med låg SAPS-nivå och i äldre väg- och terrängfordon och utrustning som kräver denna prestandanivå. 

Det unika System 5 Technology™ för Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 anpassar sig till motorns förändrande förhållanden för att hjälpa till att optimera prestandan i fem olika huvudområden: bränsleförbrukning, oljeförbrukning, oljedräneringsintervall, komponentlivslängd och effekt. 
Dessutom gör det följande:
 • Bekämpar skadliga syror genom att underhålla TBN-reserven genom oljedräneringen.
 • Förlänger oljeintervallen för att hålla fordonen på vägarna längre.
 • Bibehåller avgasefterbehandlingssystemens effektivitet genom att garantera fortsatt överensstämmelse med lagstiftningen beträffande utsläpp.
¹I oberoende laboratorietester presterade Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 upp till 40 % bättre än API- och ACEA-industristandardgränserna gällande oljeförtjockning, kolvbeläggningar, sothantering och slitage och korrosion.

²Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 har godkänts av Mercedes Benz, MAN, Renault, Volvo och Deutz för oljedränering upp till 100 000 km, i enlighet med deras specifikationer. Faktisk oljedränering beror på typen av motor, driftförhållanden, servicehistorik, användning av diagnostik ombord och bränslekvalitet. Konsultera alltid tillverkarens användarhandbok.

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN

 • ACEA E6/E7/E9
 • API CJ-4
 • MB-Approval 228.51
 • MAN M 3477, M 3271-1
 • Volvo VDS-4/CNG
 • Renault RLD-3
 • MTU Oil Category 3.1
 • Deutz DQC IV-10LA
 • Mack EO-O Premium Plus
 • Cat ECF-3
 • Cummins CES 20081
 • Jaso DH-2
 • DDC Power Guard 93K218
 • uppfyller kraven i DAF PX Euro VI

PROBLEM OCH LÖSNINGAR

1. PROBLEM: OLJEFÖRTJOCKNING LEDER TILL ÖKAD OLJEFÖRBRUKNING.

LÖSNING: Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 testades för dess förmåga att motverka oljeförtjockning i ett tufft industristandardtest som varade 100 timmar och var 48 % tunnare än industrigränsen. Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 har en förtsklassig viskositetskontroll under dräneringsperioden, vilket ger bättre bränsleeffektivitet.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	API CJ-4                   
    Ventilstyrningstest på hög temperatur för att fastställa slitage och korrosion.

2. PROBLEM: SKADLIGA BELÄGGNINGAR BILDAS RUNT KOLVEN VILKET LEDER TILL ÖKAD OLJEFÖRBRUKNING.

LÖSNING: Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 testades för dess förmåga att motverka kolvbeläggningar i tre industritester, vilka varade totalt 852 timmar. Det unika System 5 Technology™ för Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 garanterade i genomsnitt 49 % mindre kolvbeläggningar än de krävande industrigränserna, vilket resulterade i lägre oljeförbrukning.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	API CJ-4                  
    Test av kolvens renhet

2.	MB 228.51                 
    Hårt motorhållbarhetstest (1) 
    Hårt motorhållbarhetstest (2)

3. PROBLEM: SMUTS SAMLAS I OLJAN VILKET KRÄVER MER FREKVENTA OLJEDRÄNERINGAR.

LÖSNING: När Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 genomgick två hårda industristandardtester som uppgår till totalt 452 timmars testning, var den i genomsnitt 47 % bättre på att motverka högre nivåer av skadliga kontaminerande ämnen gentemot branschens riktmärke. Oljan har försklassig prestanda även under extrema driftförhållanden, vilket ger oljan en längre livslängd i motorn.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	API CJ-4                  
    Hållbarhetstest vid sotbildning (1)  
    Hållbarhetstest vid sotbildning (2)

4. PROBLEM: INTENSIVT SLITAGE OCH KORROSION REDUCERAR KOMPONENTLIVSLÄNGDEN.

LÖSNING: Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 testades för dess förmåga att motverka slitage och korrosion i industristandardtestet som varade totalt 300 timmar. Vi kunde visa att Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 tillför en robust oljehinna som förlänger kritiska motorkomponenters livslängd, vilket i genomsnitt medför 41 % mindre slitage och korrosion på motordelar än industrigränserna.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	Volvo VDS-4                  
    Slitagetest vid sotbildning

5. PROBLEM: SOTBILDNING LEDER ÖVER TID TILL EFFEKTFÖRLUST I MOTORN

LÖSNING: Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 testades för dess förmåga att motverka nötande slitage till följd av sotbildning i ett svårt industristandardtestet som varade totalt 350 timmar. Testerna resulterade upp till 47 % mindre nötande slitage i genomsnitt än industrigränsen, vilket gör att motoreffekten bibehålls genom hela dräneringsintervallet.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	API CJ-4                  
    Slitagetest på ventilstyrningen

VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9

CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9

UPP TILL 40 % BÄTTRE PRESTANDA¹

Nya Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 är en avancerad helt syntetisk motorolja med låg SAPS som särskilt tagits fram för förlängda oljebytesintervall på upp till 100 000 km² i de senaste Euro VI-dieselmotorerna. Den kan även användas i europeiska lastbilar och bussar av modellerna Euro IV och Euro V med låga utsläpp, särskilt de som har behov av smörjoljor med låg SAPS-nivå och i äldre väg- och terrängfordon och utrustning som kräver denna prestandanivå.

Det unika System 5 Technology™ för Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 anpassar sig till förändrade motorförhållanden för att hjälpa till att optimera prestandan i fem olika områden: bränsleförbrukning, oljeförbrukning, oljedräneringsintervall, komponentlivslängd och effekt. Dessutom gör det följande:
 • Bekämpar skadliga syror genom att underhålla TBN-reserven genom oljedräneringen.
 • Förlänger oljeintervallen för att hålla fordonen på vägarna längre.
 • Bibehåller avgasefterbehandlingssystemens effektivitet genom att garantera fortsatt överensstämmelse med lagstiftningen beträffande utsläpp.
¹I oberoende laboratorietester presterade Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 upp till 40 % bättre än API- och ACEA-industristandardgränserna gällande oljeförtjockning, kolvbeläggningar, sothantering och slitage och korrosion.

²Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 har godkänts av Mercedes Benz, MAN, Renault, Volvo och Deutz för oljedränering upp till 100 000 km, i enlighet med deras specifikationer. Faktisk oljedränering beror på typen av motor, driftförhållanden, servicehistorik, användning av diagnostik ombord och bränslekvalitet. Konsultera alltid tillverkarens användarhandbok.

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN

 • ACEA E6/E7/E9
 • API CJ-4
 • MB-Approval 228.51
 • MAN M 3477, M 3271-1
 • Volvo VDS-4/CNG
 • Renault RLD-3
 • MTU Oil Category 3.1
 • Deutz DQC IV-10LA
 • Mack EO-O Premium Plus
 • Cat ECF-3
 • Cummins CES 20081
 • Jaso DH-2
 • för Iveco lastbilar som kräver ACEA E6, E7, E9
 • uppfyller DAF-kraven

PROBLEM OCH LÖSNINGAR

1. PROBLEM: OLJEFÖRTJOCKNING LEDER TILL ÖKAD OLJEFÖRBRUKNING.

LÖSNING: Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 testades för dess förmåga att motverka oljeförtjockning i ett tufft industristandardtest som varade 100 timmar och var 48 % tunnare än industrigränsen. Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 har en förtsklassig viskositetskontroll under dräneringsperioden, vilket ger bättre bränsleeffektivitet.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	API CJ-4                   
    Ventilstyrningstest på hög temperatur för att fastställa slitage och korrosion.

2. PROBLEM: SKADLIGA BELÄGGNINGAR BILDAS RUNT KOLVEN VILKET LEDER TILL ÖKAD OLJEFÖRBRUKNING.

LÖSNING: Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 testades för dess förmåga att motverka kolvbeläggningar i två industritester, vilka varar totalt 600 timmar. Det unika System 5 Technology™ Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 garanterade i genomsnitt 62 % mindre kolvbeläggningar än de krävande industrigränserna, vilket resulterade i lägre oljeförbrukning.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	MB 228.51                   
    Hårt motorhållbarhetstest (1) 
    Hårt motorhållbarhetstest (2)

3. PROBLEM: SMUTS SAMLAS I OLJAN VILKET KRÄVER MER FREKVENTA OLJEDRÄNERINGAR.

LÖSNING: När Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 genomgick två hårda industristandardtester som uppgick till totalt 452 timmars testning, var den i genomsnitt 47 % bättre på att motverka högre nivåer av skadliga kontaminerande ämnen gentemot branschens riktmärke. Oljan har försklassig prestanda även under extrema driftförhållanden, vilket ger oljan en längre livslängd i motorn.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	API CJ-4                  
    Hållbarhetstest vid sotbildning (1)  
    Hållbarhetstest vid sotbildning (2)

4. PROBLEM: INTENSIVT SLITAGE OCH KORROSION REDUCERAR KOMPONENTLIVSLÄNGDEN.

LÖSNING: Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 testades för dess förmåga att motverka slitage och korrosion i industristandardtestet som varade totalt 300 timmar. Vi kunde visa att Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 tillför en robust oljehinna som förlänger kritiska motorkomponenters livslängd, vilket i genomsnitt medför 41 % mindre slitage och korrosion på motordelar än industrigränserna.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	Volvo VDS-4                  
    Slitagetest vid sotbildning

5. PROBLEM: SOTBILDNING LEDER ÖVER TID TILL EFFEKTFÖRLUST I MOTORN.

LÖSNING: Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 testades för dess förmåga att motverka nötande slitage till följd av sotbildning i ett svårt industristandardtestet som varade totalt 350 timmar. Testerna resulterade i upp till 47 % mindre nötande slitage i genomsnitt än industrigränsen, vilket gör att motoreffekten bibehålls genom hela dräneringsintervallet.
Testerna utfördes för var och en av industrigränserna där:

1.	API CJ-4                  
    Slitagetest på ventilstyrningen

VECTON 15W-40 CJ-4

CASTROL VECTON 15W-40 CJ-4

UPP TILL 40 % BÄTTRE PRESTANDA¹

Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 är en avancerade motorolja med låg SAPS som är särskilt utvecklad för de senaste amerikanska och europeiska dieselmotorerna med moderna avgaskontrollsystem, inklusive partikelfilter (DPF).

Castrol Vecton 15W-40 CJ-4s unika System5 Technology™ anpassar sig till motorns varierande driftsförhållanden och maximerar prestanda inom fem nyckelområden: bränsleförbrukning, oljeförbrukning, oljebytesintervall, motordelarnas livslängd och motoreffekt. Andra fördelar:
 • Upprätthåller effektiviteten hos system för avgasefterbehandling och säkerställer överensstämmelse med utsläppskraven
 • Erbjuder utmärkt skydd, även under tuffa förhållanden.
¹I oberoende laboratorietester uppnådde Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 40 % bättre resultat än branschnormerna API och ACEA vad gäller förtjockning, kolvavlagringar, sothantering samt slitage och korrosion.

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN

 • ACEA E7/E9
 • API CJ-4
 • JASO DH-2
 • Renault RLD-3
 • Volvo VDS-4
 • Cat ECF-3
 • Mack EO-O Premium Plus
 • Deutz DCQ III-10-LA

PROBLEM & LÖSNINGAR

1. PROBLEM: OLJEFÖRTJOCKNING LEDER TILL ÖKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING.

LÖSNING: Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 testades för sin förmåga att bekämpa oljeförtjockning i två standardtest som varade i 300 timmar och oljan var 67 % mindre tjock än branschens gränsvärden. Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 har överlägsen viskositetskontroll vilket ger bättre bränsleekonomi.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. MB 228.31
  Motorhållbarhetstest

2. PROBLEM: SKADLIGA AVLAGRINGAR BYGGS UPP RUNT KOLVARNA VILKET ÖKAR OLJEFÖRBRUKNINGEN.

LÖSNING: Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 testades för sin förmåga att bekämpa kolvalagringar i 2 motorer under totalt 750 timmar. Castrol Vecton 15W-40 CJ-4s unika system 5 Technology™ ger i genomsnitt 88 % mindre kolvavlagringar än branschens gränsvärden, vilket resulterar i lägre oljeförbrukning.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1.	API CJ-4
Sot, hållbarhetstest
Kolvrenlighetstest

3. PROBLEM: FÖRORENINGAR SAMLAS I OLJAN VILKET KRÄVER TÄTARE OLJEBYTEN.

LÖSNING: När Castrol Vecton 105-40 CJ-4 testades i 2 standardtester under över 450 timmar visade det sig att oljan var genomsnitt 37 % bättre än branschnormen på att bekämpa skadliga föroreningar. Oljan ger överlägsen prestanda, även under extrema förhållanden, vilket gör att man inte behöver byta olja lika ofta.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. API CJ-4
  2 x Sot hållbarhetstester

4. PROBLEM: SLITAGE OCH KORROSION FÖRKORTAR MOTORKOMPONENTERNAS LIVSLÄNGD.

LÖSNING: Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 testades för sin förmåga att bekämpa slitage och rost i 3 standardtester under totalt 600 timmar. Vi visade att Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 ger en bra oljefilm vilket ökar livslängden på kritiska motorkomponenter och innebär i genomsnitt 42 % mindre slitage och korrosion på motordelar än branschens gränsvärden.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. API CJ-4
  Hög temperatur korrosionstest

2. MB 228.31
  Ventiler, nötningstest

3. Volvo VDS-4
  Sot, nötningstest

5. PROBLEM: SOT BILDAS I MOTORN VILKET MINSKAR EFFEKTEN.

LÖSNING: Castrol Vecton 15W-40 CJ-4 testades för sin förmåga att bekämpa nötning från sot i 4 standardtester under totalt 1000 timmar. Testerna visade i genomsnitt, 50% mindre nötning än branschens gränsvärden, vilket gör att motorns effekt bibehålls ända fram till nästa oljebyte.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. API CJ-4
  Ventiler, nötningstest
  Sot, nötning

2. MB 228.31
  Motorslitagetest

3. JASO DH-2
  Ventiler, nötningstest

VECTON 10W-40

CASTROL VECTON 10W-40

UPP TILL 40 % BÄTTRE PRESTANDA¹

Nya Castrol Vecton 10W-40 är en delvis syntetisk motorolja utvecklad för europeiska (Euro III och äldre) och amerikanska dieselmotorer. Den passar för lastbilar, bussar, lätta transportfordon, terrängfordon och -redskap samt lantbruksfordon.

Castrol Vecton 10W-40 med vår unika System5 Technology™ anpassar sig till motorns varierande driftsförhållanden och maximerar prestanda inom fem nyckelområden: bränsleförbrukning, oljeförbrukning, oljebytesintervall, motordelarnas livslängd och motoreffekt. Andra fördelar:
 • Erbjuder utmärkt skydd för motorer byggda på europeisk och amerikansk teknik
 • Mindre produktlager eftersom det räcker med en motorolja för flera olika fordon.
¹I oberoende laboratorietester uppnådde Castrol Vecton 10W-40 40 % bättre resultat än branschnormerna API och ACEA vad gäller förtjockning, kolvavlagringar, sothantering samt slitage och korrosion.

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN

 • ACEA E7
 • API CI-4
 • MB-Approval 228.3/229.1
 • MAN M 3275-1
 • Renault RLD-2
 • Volvo VDS-3
 • Cummins CES 20076, CES 20077, CES 20078
 • DAF HP-2
 • Mack EO-M Plus, EO-N
 • Deutz DQC III-10
 • Cat ECF-2

PROBLEM & LÖSNINGAR

1. PROBLEM: OLJEFÖRTJOCKNING LEDER TILL ÖKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING.

LÖSNING: Castrol Vecton 10W-40 testades för sin förmåga att bekämpa oljeförtjockning i två standardtest som varade i 280 timmar och oljan var 64 % mindre tjock än branschnormen. Castrol Vecton 10W-40 har överlägsen viskositetskontroll vilket ger bättre bränsleekonomi.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. API CI-4
  Korrosionstest (hög temperatur)

2. ACEA E7	
  Motorhållbarhetstest

2. PROBLEM: SKADLIGA AVLAGRINGAR BYGGS UPP RUNT KOLVARNA VILKET ÖKAR OLJEFÖRBRUKNINGEN.

LÖSNING: Castrol Vecton 10W-40 testades för sin förmåga att bekämpa kolvalagringar i 2 standardtester under totalt 900 timmar. Castrol Vecton 10W-40 unika system 5 Technology™ ger i genomsnitt 26 % mindre kolvavlagringar än de tuffa gränsvärdena, vilket resulterar i lägre oljeförbrukning.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. API CI-4
  Kolvrenlighetstest

2. ACEA E7
  Motorslitagetest

3. PROBLEM: FÖRORENINGAR SAMLAS I OLJAN VILKET KRÄVER TÄTARE OLJEBYTEN.

LÖSNING: När Castrol Vecton 10W-40 testades i 2 standardtester under över 500 timmar visade det sig att oljan var genomsnitt 63 % bättre än branschnormen på att bekämpa skadliga föroreningar. Oljan ger överlägsen prestanda, även under extrema förhållanden, vilket gör att man inte behöver byta olja lika ofta.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. ACEA E7 	
  Motorhållbarhetstest 
  Sot, oljetest

4. PROBLEM: SLITAGE OCH KORROSION FÖRKORTAR MOTORKOMPONENTERNAS LIVSLÄNGD.

LÖSNING: Castrol Vecton 10W-40 testades för sin förmåga att bekämpa slitage och rost i 4 standardtester under totalt över 1000 timmar. Vi visade att Castrol Vecton 10W-40 ger en bra oljefilm vilket ökar livslängden på kritiska motorkomponenter och innebär i genomsnitt 59 % mindre slitage och korrosion på motordelarna än branschnormen.
The tests carried out for each of the industry limits were:

1. API CI-4	
  High temperature corrosion test 
  Sooted wear test

2. ACEA E7	
  Severe engine wear test
  Severe engine durability test

5. PROBLEM: SOT BILDAS I MOTORN VILKET MINSKAR EFFEKTEN.

LÖSNING: Castrol Vecton 10W-40 testades för sin förmåga att bekämpa slitage från sot i tester som varade totalt 200 timmar. Testerna visade 92 % mindre nötning än branschens gränsvärden, vilket bibehåller motorns effekt ända fram till nästa oljebyte.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. ACEA E7	
  Motorslitagetest

VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7

CASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E7

UPP TILL 40 % BÄTTRE PRESTANDA¹

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 är en helsyntetisk motorolja särskilt utvecklad för att uppnå förbättrad bränsleekonomi i många olika europeiska dieselmotorer. Den ger även upp till 1 % bränslebesparing³ i en Euro V-motor i ETC-provcykeln (European Transient Cycle) jämfört med en modern 15W-40-motorolja. Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 är även lämplig för förlängda serviceintervall som rekommenderas av många europeiska motortillverkare, bland annat Mercedes-Benz, MAN och Volvo.

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 unika System5 Technology™ anpassar sig till motorns varierande driftsförhållanden och maximerar prestanda inom fem nyckelområden: bränsleförbrukning, oljeförbrukning, oljebytesintervall, motordelarnas livslängd och motoreffekt. Andra fördelar:
 • Sparar bränsle i verkliga körsituationer utan att tumma på motorskyddet
 • Motverkar slitage på kritiska motordelar även vid låg viskositet
 • Motverkar kolvavlagringar för minskad oljeförbrukning
 • Oskadliggör skadliga syror som bildas vid körning.
¹I oberoende laboratorietester uppnådde Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 bättre resultat än branschnormerna API och ACEA vad gäller förtjockning, kolvavlagringar, sothantering samt slitage och korrosion.

²Ej lämplig för Euro IV, V och VI-motorer som kräver oljor med låg SAPS-halt. Castrol rekommenderar Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 för dessa motorer.

³Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 gav även en bränslebesparing på upp till 0,46 % jämfört med en 10W-40-olja i samma test. Faktisk bränsleförbrukning beror på fordonstyp, körstil och körförhållanden. Resultaten kan variera.

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN

 • ACEA E4/E7
 • MB-Approval 228.5
 • MAN M 3277
 • Volvo VDS-3
 • Renault RLD-2
 • Scania LDF
 • MTU Oil Category 3
 • Deutz DQC III-10
 • Mack EO-N

PROBLEM & LÖSNINGAR

1. PROBLEM: BRÄNSLE ÄR EN BETYDANDE KOSTNAD FÖR DITT FÖRETAG

LÖSNING: Vi testade Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 i en Euro V-motor som kör ETC (European Transient Cycle) Fordonsindustrin anser att ETC är representativt för normal bilkörning Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 visade upp till 1 % bränslebesparing jämfört med ett annat ledande märke och upp till 0.46% bränslebesparing jämfört med 10W-40.
*European Transient Cycle

2. PROBLEM: OLJEFÖRTJOCKNING LEDER TILL ÖKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING.

LÖSNING: Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 testades för sin förmåga att bekämpa oljeförtjockning i ett standardtest som varade i 80 timmar och oljan var 89 % mindre tjock än branschens gränsvärden. Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 har överlägsen viskositetskontroll vilket ger bättre bränsleekonomi.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. Volvo VDS-3	
  Korrosionstest (hög temperatur)

3. PROBLEM: SKADLIGA AVLAGRINGAR BYGGS UPP RUNT KOLVARNA VILKET ÖKAR OLJEFÖRBRUKNINGEN.

LÖSNING: Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 testades för sin förmåga att bekämpa kolvalagringar i 3 standardtester under totalt över 400 timmar. Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 unika system 5 Technology™ ger 60 % mindre kolvavlagringar än de tuffa gränsvärdena, vilket resulterar i lägre oljeförbrukning.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. ACEA E7	
  Motorhållbarhetstest

4. PROBLEM: FÖRORENINGAR SAMLAS I OLJAN VILKET KRÄVER TÄTARE OLJEBYTEN.

LÖSNING: Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 testades i 3 standardtester under över 700 timmar och det visade det sig att oljan var genomsnitt 58 % bättre än branschnormen på att bekämpa skadliga föroreningar. Oljan ger överlägsen prestanda, även under extrema förhållanden, vilket gör att man inte behöver byta olja lika ofta.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. Volvo VDS-3	
  Motorhållbarhetstest (1)

2. MB 228.5	
  Motorhållbarhetstest (2)

3. ACEA E7	
  Sot, nötningstest

5. PROBLEM: SLITAGE OCH KORROSION FÖRKORTAR MOTORKOMPONENTERNAS LIVSLÄNGD,

LÖSNING: Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 testades för sin förmåga att bekämpa slitage och rost i 2 standardtester under totalt över 700 timmar. Vi visade att Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 ger en stark oljefilm vilket ökar livslängden på kritiska motorkomponenter och innebär i genomsnitt 65 % mindre slitage och korrosion på motordelar än branschens gränsvärden.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. ACEA E7	
  Sot, nötningstest
  Motorslitagetest

6. PROBLEM: SOT BILDAS I MOTORN VILKET MINSKAR EFFEKTEN.

LÖSNING: Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 testades för sin förmåga att bekämpa nötning från sot i 2 standardtester under totalt över 500 timmar. Testerna visade i genomsnitt, 83 % mindre nötning än branschens gränsvärden, vilket gör att motorns effekt bibehålls ända fram till nästa oljebyte.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. Volvo VDS-3	
  Motorhållbarhetstest (1)

2. MB 228.5	
  Motorhållbarhetstest (2)

VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9

CASTROL VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9

UPP TILL 40 % BÄTTRE PRESTANDA¹

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 är en helsyntetisk motorolja med låg SAPS särskilt utvecklad för att uppnå förbättrad bränsleekonomi i de senaste Euro VI-dieselmotorerna. Den ger även upp till 1 % bränslebesparing² i en Euro V-motor i ETC-provcykeln (European Transient Cycle) jämfört med en modern 15W-40-motorolja. Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 är även anpassad för förlängda serviceintervall som rekommenderas av många europeiska motortillverkare, bland annat Mercedes-Benz och Volvo, och är godkänd för MAN:s Euro VI-motorer.

Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 unika System5 Technology™ anpassar sig till motorns varierande driftsförhållanden och maximerar prestanda inom fem nyckelområden: bränsleförbrukning, oljeförbrukning, oljebytesintervall, motordelarnas livslängd och motoreffekt. Andra fördelar:
 • Sparar bränsle i verkliga körsituationer utan att tumma på motorskyddet
 • Motverkar slitage på kritiska motordelar även vid låg viskositet
 • Motverkar kolvavlagringar för minskad oljeförbrukning
 • Oskadliggör skadliga syror som bildas vid körning
 • Upprätthåller effektiviteten hos system för avgasefterbehandling och säkerställer överensstämmelse med utsläppskraven.
¹I oberoende laboratorietester uppnådde Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 upp till 40 % bättre resultat än branschnormerna API och ACEA vad gäller förtjockning, kolvavlagringar, sothantering samt slitage och korrosion.

²Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 gav även en bränslebesparing på upp till 0,72 % i jämförelse med en 10W-40-olja i samma test Faktisk bränsleförbrukning beror på fordonstyp, körstil och körförhållanden. Resultaten kan variera.

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN

 • ACEA E6/E7/E9
 • API CJ-4
 • JASO DH-2
 • MB-Approval 228.51/228.31
 • MAN M 3677, M 3477, M 3271-1
 • Volvo VDS-4/CNG
 • Renault RLD-3
 • Scania Low Ash
 • MTU Oil Category 3.1
 • Cat ECF-3
 • Deutz DQC IV-10 LA
 • Mack EO-N Premium Plus, EO-M Plus, EO-O Premium Plus
 • lämplig för Iveco-lastbilar som kräver ACEA E6/E7/E9
 • uppfyller DAF PX Euro VI-krav

PROBLEM & LÖSNINGAR

1. PROBLEM: BRÄNSLE ÄR EN BETYDANDE KOSTNAD FÖR DITT FÖRETAG,

LÖSNING: Vi testade Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 i en Euro V-motor som kör ETC (European Transient Cycle) Fordonsindustrin anser att ETC är representativt för normal bilkörning Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 visade upp till 1 % bränslebesparing jämfört med ett annat ledande märke och upp till 0.72 % bränslebesparing jämfört med 10W-40.
*European Transient Cycle

2. PROBLEM: OLJEFÖRTJOCKNING LEDER TILL ÖKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING.

LÖSNING: Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 testades för sin förmåga att bekämpa oljeförtjockning i ett standardtest som varade i 100 timmar och oljan var 31 % mindre tjock än branschens gränsvärden. Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 har överlägsen viskositetskontroll vilket ger bättre bränsleekonomi.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. API CJ-4	
  Hög temperatur ventilslitage och
  oxidationstest

3. PROBLEM: SKADLIGA AVLAGRINGAR BYGGS UPP RUNT KOLVARNA VILKET ÖKAR OLJEFÖRBRUKNINGEN.

LÖSNING: Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 testades för sin förmåga att bekämpa kolvalagringar i 3 standardtester under totalt över 1 000 timmar. Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 unika system 5 Technology™ ger i genomsnitt 23 % mindre kolvavlagringar än branschens gränsvärden, vilket resulterar i lägre oljeförbrukning.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. API CJ-4	
  Sot, hållbarhetstest
  Kolvrenlighetstest

2. ACEA E6	
  Motorslitagetest

4. PROBLEM: FÖRORENINGAR SAMLAS I OLJAN VILKET KRÄVER TÄTARE OLJEBYTEN.

LÖSNING: Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 testades i 2 standardtester under över 450 timmar visade det sig att oljan var genomsnitt 25 % bättre än branschnormen på att bekämpa skadliga föroreningar. Oljan ger överlägsen prestanda, även under extrema förhållanden, vilket gör att man inte behöver byta olja lika ofta.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. API CJ-4	
  Sot, hållbarhetstest (1)

2. ACEA E9	
  Sot, hållbarhetstest (2)

5. PROBLEM: SLITAGE OCH KORROSION FÖRKORTAR MOTORKOMPONENTERNAS LIVSLÄNGD.

LÖSNING: Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 testades för sin förmåga att bekämpa slitage och rost i 3 standardtester under totalt över 750 timmar. Vi visade att Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 ger en bra oljefilm vilket ökar livslängden på kritiska motorkomponenter och innebär i genomsnitt 48 % mindre slitage och korrosion på motordelar än branschens gränsvärden.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. ACEA E6	
  Motorslitagetest

2. VDS-4	
  Sot, nötningstest

3. API CJ-4	
  Korrosionstest (hög temperatur)

6. PROBLEM: SOT BILDAS I MOTORN VILKET MINSKAR EFFEKTEN.

LÖSNING: Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 testades för sin förmåga att bekämpa nötning från sot i 3 standardtester under totalt över 850 timmar. Testerna visade i genomsnitt, 30 % mindre nötning än branschens gränsvärden, vilket gör att motorns effekt bibehålls ända fram till nästa oljebyte.
Testerna som utfördes för var och ett av branschens gränsvärden var:

1. ACEA E9	
  Sot, nötningstest

2. ACEA E6
  Motorslitagetest

3. API CJ-4	
  Ventiler, nötningstest