Introducerar nya Castrol Vecton Euro VI-produkter

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 och Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 är de senaste avancerade sammansättningarna med lågt SAPS-värde i Castrol Vecton-sortimentet och de är godkända av OEM:er för användning i Euro VI-lastbilar för att maximera intervallen för oljebyte.

Vad är Euro VI-lagstiftningen?

Euro VI fastställer de strängaste utsläppsgränserna i Europa och alla nya lastbilar som har sålts sedan slutet på 2013 måste uppfylla dessa krav. För att uppfylla dessa stränga gränser har OEM:er som tillverkar lastbilar lanserat sina hittills mest avancerade motorer.

För att tillse att Euro VI-lastbilar fortsätter att prestera på väg måste rätt motorolja användas:
  • Låga SAPS-värden
  • Särskilt utformade för att skydda modern precisionshårdvara och för att hantera driftförhållanden som är krävande för motorer
  • Godkända av OEM:er för användning i Euro VI-lastbilar för att maximera intervallen för oljebyte.

Vad är Euro VI-teknologi?

Alla OEM:er måste använda anordningar för efterbehandling som hanterar kvävedioxider, kolmonoxid och partiklar som motorn ger upphov till. Anordningarna är känsliga för komponenter i smörjmedlet och kan sluta fungera om fel smörjmedel används. För att försäkra sig om att de fungerar som de ska under fordonets hela livscykel är det mycket viktigt att använda ett smörjmedel med lågt SAPS-värde.

Euro utsläppsgränser

Euro utsläppsgränser har blivit strängare från Euro II till Euro VI

Vilka problem kan de nya Castrol Vecton Euro VI-produkterna bidra till att förebygga?

Två av de vanligaste anordningarna i lastbilar är EGR (avgasåtercirkulation) och DPF (dieselpartikelfilter).
EGR sänker förbränningstemperaturen för att minska NOx. Det kan öka nivåerna av sot och andra föroreningar. Castrol Vecton med System 5 Technology™ är specifikt sammansatt för att bekämpa dessa skadliga föroreningar och bidrar till att maximera motorns prestanda och att förebygga eventuella.

EGR-system

Dieselpartikelfilter fångar upp sotpartiklar i avgasströmmen, men de kan också själva sättas igen av aska från oljan. Castrol Vecton med System 5 Technology™ är särskilt sammansatt med låga SAPS-nivåer för att förhindra DPF-igensättning samtidigt som Euro VI-kraven uppfylls för större OEM:er.

Dieselpartikelfilter

Fler fördelar med de nya produkterna

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9 och Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 är sammansatta med System 5 Technology™ som levererar upp till 40 % bättre prestanda*. De är specifikt särskilt sammansatta för förlängt intervall för oljebyte upp till 100 000 km** i de senaste Euro VI-dieselmotorerna. De kan också användas i europeiska Euro IV- och Euro V-lastbilar och -bussar som har låga utsläpp, i synnerhet de som behöver smörjmedel med lågt SAPS-värde, och i äldre väg- och terrängfordon samt utrustning som behöver denna prestandanivå.

Med Castrols nya Euro VI-produkter behöver lastbilsflottor och -verkstäder bara ha en produkt på lager, 10W-40 eller 10W-30. Det förenklar både produktsortiment och oljebyten under serviceintervallen.

* I oberoende laboratorietester presterade Castrol Vecton Long Drain upp till 40 % bättre än gränserna enligt API- och ACEA-branschstandard för oljeförtjockning, kolvavsättningar, sothantering samt slitage och korrosion. Se www.castrol.com/vecton
** Castrol Vecton Long Drain är godkänd av flera större OEM:er för oljebyte efter upp till 100 000 km, i enlighet med deras specifikationer. Faktiskt oljebyte beror på motortyp, driftförhållanden, servicehistoria, användning av inbyggd diagnostik samt bränslekvalitet. Läs alltid tillverkarens handbok.