Motoroljor för lastbil och buss

CASTROLS LEDANDE TEKNIK FÖR KOMMERSIELLA FORDON

Med teknikens framsteg i moderna motorer och striktare lagstiftning för utsläpp har motorolja fått en mycket viktig roll. Castrol svarar på detta genom att återlansera Castrol Vecton och introducera Castrol CRB, vilket ger dig ett nytt produktsortiment som hjälper dig att välja rätt olja för ditt fordons motor.

CASTROLS TEKNIK FÖR MOTOROLJA

HITTA RÄTT OLJA FÖR DIN LASTBIL ELLER BUSS

MOTOROLJA PER SPECIFIKATION

Du kan använda specifikationen i fordonets handbok för att hitta rätt motorolja. 

MOTOROLJA PER VISKOSITET

UPPHÖRANDE PRODUKTDATA