Motoroljor för lastbilar och bussar

Hitta rätt olja till din motor

Castrol Vecton

Varför Castrol Vecton?

Konkurrensen är hård inom lastbilsindustrin och därför är det helt avgörande för ditt företag att du får ut så mycket som möjligt av dina fordon. Nya Castrol VECTON har ett stort sortiment av oljor som uppfyller olika behov. Oljorna har olika egenskaper och styrkor så att du kan välja den olja som passar just dina fordon. 

Moderna motorer körs under varierande driftsförhållanden vilket påverkar motorernas prestanda. Castrol VECTONs unika System5 Technology™ anpassar sig till dessa driftsförhållanden och hjälper till att maximera prestanda inom fem nyckelområden.

1.	Bränsleförbrukning
2.	Oljeförbrukning
3.	Oljebytesintervall
4.	Komponenternas livslängd
5.	Effekt

CASTROL VECTON. FÖRBÄTTRAR FORDONENS PRESTANDA OCH  FÖRETAGETS RESULTAT.

CASTROL TECTION

Varför Castrol Tection?

Castrol Tections sortiment består av kvalitetsoljor för dieselmotorer som ger ett bra skydd ända fram till dess det är dags för oljebyte. Oljorna används för lastbilar, bussar, lastfordon, terrängfordon och jordbruksmaskiner.