Sekretessmeddelande

Information om vår organisation och webbplats

Castrol respekterar din integritet och har för avsikt att skydda den. Vi tillhandahåller denna integritetspolicy för att informera om hur vi hanterar information och vad du själv kan påverka när det gäller hur uppgifter samlas in på Internet, och hur denna information används. Den här webbplatsen regleras i enlighet med svensk lagstiftning. Svenska allmänna domstolar har exklusiv domsrätt rörande eventuella tvister som uppstår på grund av ditt bruk av webbplatsen. Webbplatsen www.castrol.se ägs av Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm. 

Automatiskt insamlad information

Vi diarieför automatiskt alla besökares domäner och IP-adresser. Denna information identifierar inte dig som person, utan enbart den dator som används för att visa platsen. Dessa uppgifter används för att se var i världen som webbplatsen används för att se till att vi har lämplig täckning, samt för analys av klickföljder så att vi får en bättre förståelse av hur webbplatsen används och kan erbjuda förbättrad service. Vi samkör aldrig den automatiskt registrerade informationen med personuppgifter. 

Cookies

Vi använder cookies av två anledningar.
  • För att hjälpa oss att följa användningsmönster så att vi kan hantera och förbättra våra webbplatser.
  • För att spara dina preferenser i syfte att kunna personifiera ditt besök på våra webbplatser.
På denna webbplats används två typer av cookies:

Sessionscookies

Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte. Sessionscookien används för att behålla information som relaterar till ditt besök på webbplatsen, t.ex när ett formulär fylls i över flera sidor.

Webbanalyscookies

Webbanalyscookies används för att hjälpa oss att sammanställa anonym statistik så att vi kan hantera och förbättra våra webbplatser. Ett exempel på information som kan samlas in är det sätt på vilket du kom till webbplatsen samt det sätt på vilket du navigerar på webbplatsen. Webbanalyscookies är beständiga vilket betyder att de inte raderas när du stänger din webbläsare. Istället sparas en sådan cookie under en period om två år om du inte under samma period besöker webbplatsen igen. I sådant fall förnyas cookien och en ny tvåårsperiod inleds.

Du kan fortfarande använda merparten av denna webbplats om du väljer att inte acceptera cookies. Vill du inte acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt blockerar lagring av cookies. I vissa fall kan blockering av cookies leda till att vissa webbplatser fungerar sämre, eller inte alls, beroende på vilka inställningar du valt för din webbläsare. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies lätt raderas, detta betyder dock att dina inställningar inte kommer att behållas.

För mer information, gå till www.aboutcookies.org. Denna länk tar dig till en annan webbplats som öppnas i ett nytt fönster. Castrol är inte ansvarig för innehållet på webbplatsen www.aboutcookies.org. 

Information om webbplatstrafik och kakor

Servrar som finns inom Storbritannien och vars värdar är tredjeparts tjänsteleverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet loggar automatiskt data om dina besök på vår webbplats baserat på din IP-adress. Denna information identifierar dig inte som en individ, utan identifierar den dator eller annan anordning du använder för att få åtkomst till webbplatsen. Den information vi samlar in används för att se var webbplatsen används i världen för att garantera täckning, och för klickflödesanalys för att bättre kunna förstå hur webbplatsen används. 

Under loppet av ditt besök på vår webbplats, kan vi även automatiskt hämta korta textfiler till din dator som kallas för "kakor". Kakor gör det möjligt för oss att ge dig en bättre upplevelse online genom att aktivera webbplatsen så att den vet om att du redan har besökt den och i vissa fall registrera preferenser för att göra ditt besök mer personligt… Kakor identifierar inte den individuella användaren, utan endast den dator som används för att visa webbplatsen. Vi använder även analytiska kakor för att förbättra webbplatsens prestanda genom att samla in information om hur många besökare vi har och hur de använder webbplatsen (t.ex. vilka sidor de flesta besökarna går till oftast). 

Den information som dessa kakor samlar in används inte för att identifiera vem du är, skicka dig målinriktad reklam eller komma ihåg var du har varit på internet. 

Genom att fortsätta använda denna webbplats, samtycker du till vår användning av kakor för de begränsade syften som beskrivs ovan.

För att ta bort eller se till att kakor inte längre placeras på din dator, se hjälpmenyn i din webbläsare för internet. I vissa fall kan en blockering av kakorna reducera vissa webbplatsers funktion till ett minimum eller förhindra åtkomst till dem beroende på dina valda webbläsaralternativ. För mer information om hur man avaktiverar kakorna, besök www.aboutcookies.org. Denna länk tar dig till en annan webbplats som öppnas i ett nytt fönster. BP ansvarar inte för innehållet på webbplatsen www.aboutcookies.org. 

Insamling och användning av uppgifter

När du begär information via den här webbplatsen kan vi behöva information om några av dina personuppgifter. När du skickar e-post till oss eller prenumererar på nyhetsbrev eller annan information behöver vi din e-postadress, ditt namn och vissa andra personuppgifter, vanligen namn och kontaktnummer. Om du väljer att köpa information, varor, produkter eller tjänster behöver vi ofta ytterligare begränsad ekonomisk information. Om du begär tjänster eller produkter som är anställningsrelaterade behöver vi ofta vissa uppgifter av personlig natur, exempelvis om utbildning, anställning, familj och ekonomi. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla information, varor, produkter och tjänster som du begär och i den form du önskar samt för att vi ska kunna förbättra de tjänster vi erbjuder. Om vi begär känsliga personuppgifter ser vi till att insamling och bruk av dessa sker i enlighet med tillämplig lagstiftning om informationsskydd och sekretess. Vi kommer inte att överlämna uppgifter om dig till personer utanför Castrol Group utan att du först godkänner det. Eftersom Castrol är ett företag som finns överallt i världen så kan den information du överlämnar eventuellt spridas utanför EU. All information du bestämmer dig för att överlämna förblir säker. Genom att samtycka till att Nordic Lubricants AB behandlar dina personuppgifter godkänner du även att dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till länder utanför EU. Om vi överväger att använda dina uppgifter för något nytt syfte, som vi inte tidigare har bett om ditt godkännande för, kommer vi att tillfråga dig igen. 

Datalagring

Data sparas endast under den tid det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter denna tid rensas uppgifterna från alla kopplingar till viss person, och blir oidentifierbara. Vi samlar inte in någon annan information om dig än vad som angetts ovan. 

Tillgång till dina personliga uppgifter

Om du vill begära att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, eller om du har frågor om Castrols datasekretess är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till PUL-ombud@castrol.com eller skicka ett brev till följande adress Nordic Lubricants AB, Castrol, Box 49104, 100 28 Stockholm. Vi tillhandahåller en läsbar kopia av de personuppgifter vi har rörande dig inom en månad, vi kommer att behöva bevis om din identitet. Du har rätt att ifrågasätta de uppgifter vi innehar om dig, och där så är tillämpligt kan du få uppgifterna: raderade, korrigerade, ändrade eller kompletterade. 

Informationsskyldighet och besökarens val

Du kan avbryta en prenumeration eller välja bort tjänster när som helst. Metoderna för att göra detta kan variera beroende på vilken av Castrols webbplatser det gäller, men det är normalt en enkel procedur. När vi avslöjar dina personuppgifter i de syften som vi angett för behandlingen ger vi dig möjlighet att neka till detta, endera genom att markera en ruta på webbplatsen då personuppgifterna samlas in, genom att skicka ett meddelande via e-post sweden.consumer@castrol.com eller vanlig postförsändelse till denna adress Nordic Lubricants AB, Castrol, Box 49104, 100 28 Stockholm. 

Barn

Castrol arbetar för att skydda barnens integritet, och vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att aktivt delta i barnens intressen och aktiviteter online. Castrol samlar inte medvetet in information från barn under 13 års ålder, och Castrols webbplatser är inte på något sätt riktade mot barn under 13 år. 

Säkerhet

Vi har infört säkerhetsprinciper, regler och tekniska lösningar för att skydda de personuppgifter vi innehar för att uppfylla tillämplig lagstiftning beträffande skydd av personuppgifter som gäller för webbplatsen. Säkerhetsåtgärderna är avsedda att förhindra obehörig åtkomst, olämplig användning, obehörig förändring & illegal förstöring eller oavsiktlig förlust. För närvarande ger vi inte besökare på vår webbplats möjligheten att använda en säker överföringsmetod för att överföra personuppgifter. 

Följande av riktlinjer rörande sekretess

Vår integritetspolicy överensstämmer med personuppgiftslagen (1998:204). Lagstiftningen rörande datasekretess är under omarbetning, och vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om vår integritetspolicy har uppdaterats. 

Hyperlänkar

Hyperlänkar För din bekvämlighet och nytta kan Castrols webbplatser tillhandahålla länkar till webbplatser tillhöriga tredje part. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna Castrols webbplats. Castrol kontrollerar inte dessa webbplatser eller deras sekretessprinciper, som kan vara annorlunda än Castrols. Vi har inget inflytande på webbplatser tillhöriga tredje part. Castrols sekretessprinciper omfattar inte personuppgifter du själv väljer att överlämna till ej relaterad tredje part. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn hos respektive företag innan du överlämnar någon information om dig själv. Vissa andra företag kan välja att dela med sig av de personuppgifter de får till Castrol. Denna informationsdelning regleras av detta företags integritetspolicy.