IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. TRIBOL
  5. TRIBOL WIND

TRIBOL WIND

Vindturbiner

Anpassningsbart skydd för tillförlitlig utrustning

Mer än 60 % av alla mekaniska fel är smörjmedelsrelaterade och majoriteten orsakas av slitage och nedbrytning av ytor.

 

Avancerade industriella smörjmedel innehåller aktiva molekyler som anpassar sig till driftsförhållanden för att skydda komponenter, minska slitage och oplanerade fel.

 

Castrol Tribol smörjfett är baserat på högraffinerade mineraloljor, vilket ger anpassningsbart skydd för tillförlitlig utrustning.

 

Utvecklat för hållbar smörjning under svåra driftsförhållanden.

 

Castrol Tribols sortiment av smörjfett med MicrofluxTrans-teknik för plastisk formning (MFT-PD) ger enastående motståndskraft mot ytslitage, gropfrätning, splittring och repning. MFT-PD skapar en skyddsfilm innan friktion uppstår, som sedan aktivt sprider sig till exponerade metallytor under tung belastning för att skapa ett lager av mikroutjämning.
 

Castrol Tribol

CASTROL TRIBOL SWP 460-1

Castrol Tribol GR SW 460-1 är ett smörjmedel utformat för att möta de många utmaningar som vindturbiner ställs inför i hårda förhållanden där temperatur och fuktighet inte kan kontrolleras, och där svåråtkomliga platser innebär långa smörjningsintervaller.

 

AKTIVT SKYDD MED MFT-PD-TEKNIK

Vanliga smörjmedel använder tillsatser som tar slut och behöver fyllas på. Så även om de skyddar utrustningen uppstår fortfarande slitage och även haverier.

 

Castrols nya smörjfett för vindturbiner, Castrol Tribol GR SW 460-1, har ett helt annat tillvägagångssätt: med MicrofluxTrans-teknik för plastisk formning (MFT PD). Den ger aktiv utjämning av ytan, utan att deponera eller avlägsna material.

 

Detta innebär mindre tryck, friktion och slitage. Eftersom MFT PD är förlustfri och inte behöver bytas ut lika ofta kan smörjningsintervallen förlängas. Resultatet innebär inte bara ökat skydd och lägre underhåll, utan också lägre kostnader för energi och smörjmedel.

 

YTBEHANDLINGSTEKNIK

Castrol Tribol GR SW 460-1 med MFT PD-teknik skapar ett skyddande lager på metallytor för att minska punktfrätning och slitage, och potentiellt förlänga lagerlivslängden.