IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. TRIBOL

CASTROL TRIBOL

Castrol Tribol är formulerad för att öka livslängden hos utrustning genom att aktivt anpassa sig efter driftsförhållandena.

Castrol Tribol

Tribol ger anpassningsbart skydd för ökad pålitlighet

Castrol Tribols smörjoljor och smörjfetter med hög prestanda är utformade för att skydda utrustning för förbättrad pålitlighet. Tribols avancerade oljor anpassar sig efter driftsförhållanden för att skydda komponenter och minska slitaget. Tribols smörjfetter anpassar sig för optimalt slitageskydd och mycket låg friktionskoefficient även under extrema tryck- och belastningsförhållanden.

 

För att förbli konkurrenskraftig är du beroende av dina tillverkningsmaskiner, så deras effektivitet, pålitlighet och långa livslängd är alla viktiga för företagets framgångar. Men då dagens anläggningar använder mer komplexa maskiner än någonsin tidigare är det en överväldigande utmaning att hålla varje kedja, lager, ventil, transportör, kompressor, kran och hydraulsystem effektivt smorda.

 

Castrol Tribol har utformats speciellt för att hjälpa till att öka utrustningens operativa livslängd genom att den anpassar sig till även de svåraste driftsmiljöerna.

 

Anpassningsbar maskinsmörjning innebär att utrustningen blir mer pålitlig 

Castrol Tribol är ett sortiment av avancerat industriellt smörjfett. Detta innebär att dess aktiva molekyler kan anpassas till olika behov i många driftsförhållanden.

 

Tribol ger minskade underhållskostnader, produktivitetsförbättringar och lägre driftstemperaturer. Alla dessa fördelar bidrar till ökad tillförlitlighet och lägre ägandekostnader.