IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. TECHNICLEAN XBC

CASTROL TECHNICLEAN XBC

Techniclean XBC kan återvinnas tillbaka in i metallbearbetningssystem utan avkall på bearbetningskvaliteten.

Castrol Techniclean XBC

TECHNICLEAN: EN NY STRATEGI FÖR NOGGRANN RENGÖRING VID METALLBEARBETNING

Industriell rengöring är väsentlig i metallbearbetningsprocesser, men processen leder till höga nivåer av rengöringsavfall och onödig vattenförbrukning. Techniclean bidrar till att minska båda.

 

Varje metallbearbetningsprocess kräver en industriell rengöringsfas efter maskinbearbetning. Det är dock oundvikligt att kylmedel tränger in i tvättvätskor, vilket minskar badlivslängden och resulterar i avfall. Techniclean löser problemet genom sin förmåga att återvinnas tillbaka till metallbearbetningssystem utan avkall på bearbetningskvaliteten.

 

Industriell rengöring är en viktig del i varje metallbearbetningsprocess, i allt från fordons- till flygtillverkning. Trots att den är viktig är den också mycket problematisk.

 

Du står under ständig press för att minska kostnader och minimera din miljöpåverkan – två verksamhetsmål som är svåra att förena med kostnader och avfall som genereras av de flesta industriella tvättvätskorna.

 

Med traditionella industriella tvättvätskor är komponenter i kylmedel svåra att avlägsna från tvättvätskor. Det leder till minskad badlivslängd samt höga kostnader för underhåll och avfallshantering.

SE HUR TECHNICLEAN KAN HJÄLPA DIN VERKSAMHET

TECHNICLEAN FÖRNYAR PROCESSEN GENOM ATT ÅTERVINNA TVÄTTVÄTSKAN

Techniclean-familjen av lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade tvättvätskor möjliggör rengöring av metallbearbetade delar i en rad olika rengöringssystem.

 

När andra industriella tvättvätskor slängs bort kan tvättvätskor såsom Techniclean XBC återanvändas tillbaka till kylsystemet utan att orsaka prestandaproblem.

 

Detta minskar avfallsvolymen, eftersom Techniclean ständigt återanvänds. Det möjliggör också lägre vattenförbrukning och lägre driftskostnader, tack vare minskad avfallshantering och användning av rent vatten.

 

Techniclean är alternativet för dig om komponentrenligheten efter processrengöring är viktig och du även behöver minska vattenförbrukningen och kostnaderna för dina rengöringsprocesser.

CASTROL TECHNICLEAN 80 XBC

Castrol Techniclean 80 XBC är en högpresterande tvättvätska för metallbearbetning med utmärkt demulgerande prestanda, för enkel skumning och lång badlivslängd.

 

Techniclean 80 XBC är utvecklad för hög kompatibilitet med skärvätskorna Castrol Alusol och Hysol XBB. Den kan återvinnas till skärvätskesystemet i slutet av dess användbara livslängd utan att prestandan försämras, vilket minskar vattenförbrukningen och kasseringskostnaderna för använd tvättvätska.

 

Techniclean 80 XBC är formulerad utan borsalter eller formaldehydfrigörande biocid och innehåller MEA (monoetanolamin).

CASTROL TECHNICLEAN 90 XBC

Castrol Techniclean 90 XBC är en högpresterande tvättvätska för metallbearbetning med utmärkt demulgerande prestanda, för enkel skumning och lång badlivslängd.

 

Techniclean 90 XBC är utvecklad för hög kompatibilitet med skärvätskorna Castrol Alusol och Hysol XBB. Den kan återvinnas till skärvätskesystemet i slutet av dess användbara livslängd utan att prestandan försämras, vilket minskar vattenförbrukningen och kasseringskostnaderna för använd tvättvätska.

 

Techniclean 90 XBC är formulerad utan borsalter eller formaldehydfrigörande biocid och innehåller inte MEA (monoetanolamin).