IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. SYNTILO

CASTROL SYNTILO

Maskinbearbetning med hög skärhastighet genererar extrema temperaturer vid skäreggen. Castrol Syntilo kyler som vatten, erbjuder bättre finslipning och längre livslängd för verktyg.

Castrol Syntilo

SYNTILO: BEKÄMPA EXTREM VÄRME UTAN KOMPROMISS

Oavsett om du fräser, borrar, slipar eller henar så genererar maskinbearbetning i hög hastighet temperaturer som överstiger 1 000 ºC vid skäreggen. Detta skapar en rad problem för kylning och smörjning som alla leder till skador på komponenter och verktyg.

 

Du behöver smörjmedel med de kylande egenskaper som finns hos vatten för att garantera hög prestanda vid skäreggen. Men du är också pressad att minska kostnaderna för verktyg och vätska samtidigt som du upprätthåller säkerheten för operatörer och minskar miljöpåverkan. Castrol Syntilo ger dig möjlighet att förverkliga allt det.  

 

HÖG PRESTANDA VID HÖGA HASTIGHETER. SYNTILO HJÄLPER TILL ATT FÖRVERKLIGA DET.

Castrol Syntilo är vattenlöslig för att kombinera smörjningsegenskaperna hos rak olja med de kylande egenskaperna hos vatten. Detta säkerställer att den kan minska extrema temperaturer samtidigt som den smörjer vid skäreggen.

 

När du behöver åstadkomma prestanda vid höga hastigheter med bättre finslipning och förlängd verktygslivslängd kan vi hjälpa dig att förverkliga det.