IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. PERFORMANCE BIO
  5. VARFÖR RESPONSIBLE ÄR RÄTT FÖR FÖRETAGET

VARFÖR RESPONSIBLE ÄR RÄTT FÖR FÖRETAGET

Performance bio responsible produkter

Castrol Responsible- och Castrol Performance Biolubes-produkter utgör vårt Responsible-sortiment.

De är ett perfekt val för verksamheter som vill förbättra arbetsmiljön, gynna samhället i stort och kombinera prestandaförbättringar med kostnadsbesparingar.

PERSONAL

När hälsa och säkerhet upprätthålls, ökar personalens nöjdhet och produktivitet.

Det är därför vi har utvecklat Castrol Responsible- och Castrol Performance Biolubes-produkter till att vara helt fria från klor, borsalter, formaldehyd, zink, tungmetaller och sekundära aminer. Eftersom Castrol Performance Biolubes raka oljor har hög flampunkt kan luftkvaliteten förbättras dramatiskt och risken för eld och rök minskas signifikant.

 

GEMENSKAP

Varje företag har en skyldighet att vara en god förvaltare av det samhälle de driver verksamhet i. Vi har utvecklat Responsible-produkter för att hjälpa dig att skicka ett positivt budskap om ditt företags åtagande om att ta socialt ansvar, vilket ger dig möjlighet att locka till dig och behålla anställda.

 

MILJÖ

Påtryckningar för att minska miljöpåverkan kommer från kunder, affärspartner, regeringar och allmänheten.

Responsible-produkter kan hjälpa dig att ta itu med miljöproblem samtidigt som du lever upp till efterlevnadsmål och dina finansiella mål. Genom att byta till Responsible-produkter kommer du att använda hållbart införskaffade basoljor och minska mängden utsläpp, vätskeanvändning och avfall.