IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. PERFORMANCE BIO
  5. VETENSKAP BAKOM FRAMGÅNGEN

VETENSKAP BAKOM FRAMGÅNGEN

Vetenskap bakom framgången

Överlägsen smörjning utan behov av tillsatser som klor och svavel

Till skillnad från petroleumbaserade smörjmedel ger Castrols Performance Biolubes-produkter överlägsen smörjning utan behov av tillsatser som klor och svavel. Dess förbättrade smörjning ger minskad friktion, vilket minskar skärkrafterna och genererar mindre värme i metallbearbetningsprocessen. Genom att minska slitaget på skärverktyg och sliphjul kan Performance Biolubes förlänga verktygens livslängd.

 

Bio-baserade oljor har också mycket högre flampunkt än petroleum, vilket minskar mängden rök som skapas samtidigt som det möjliggör högre tillförsel och en renare och synbart klarare arbetsmiljö.

Petroleum-baserade produkter har inte den polära attraktionen till metall som bio-baserade smörjmedel har. Polariteten hos bio-baserade smörjmedel ger metallaffinitet och tunnare filmskydd vid skärverktygets gränssnitt och arbetsbiten.

Performance Biolubes hållbara biosmörjmedel ger en renare och mer produktiv arbetsplats, vilket kan bidra till ökad produktivitet och minskade avfallskostnader.