IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. TEKNIK OCH INNOVATION
 3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
 4. OPTIGEAR
 5. OPTIGEAR WIND

OPTIGEAR WIND

Castrol Optigear

UPPTÄCK VARFÖR LEDANDE TURBINTILLVERKARE VÄLJER CASTROL OPTIGEAR

40 % av alla oplanerade driftstopp på vindkraftsparker orsakas av fel i växellådor. Detta kan innebära förluster på upp till 200 000 USD per händelse och en ökning av normaliserade kostnader för energi – men det är ett problem som du kan hantera.

 

Maximal verkningsgrad i en växellåda är beroende av kontroll av friktion. Friktion i växellådan ger upphov till kraftig värme och utsätter systemets komponenter för termisk belastning som orsakar slitage och frätskador. Det förkortar komponenternas livslängd och reducerar växellådans prestanda, vilket leder till oplanerade driftstopp och ytterligare reparationskostnader.

 

Castrol Optigear är ett sortiment av ledande högpresterande växellådsoljor som har bevisats minska friktionen*, aktivt stå emot slitage och utöka livslängden för din växellåda. Optigear är det första sortimentet av smörjmedel för vindturbiner som även certifierats som koldioxidneutralt, så att det bidrar till att minska ditt koldioxidavtryck och motverka klimatförändringar.
Ta kontroll över dina energikostnader och håll igång dina turbiner längre – välj Castrol Optigear.

 

*Baserat på SRV-testresultat
Castrol Optigear Synthetic CT 320

Castrol Optigear Synthetic CT 320 är en syntetisk olja av premiumkvalitet för växlar i vindturbiner som fungerar i stora temperaturintervall och vid hård belastning.

Castrol Optigear Synthetic CT 320 är lämplig för växellådor för vindturbiner med hög kapacitet och ger robust ytskydd samt minskad friktion i växlar.

 

 • Avancerad ”askfri” teknik som har visat sig drivas kallare (upp till 8 °C) och ge konsekvent slitageskydd för oljelivslängd på upp till åtta år**
 • 28 % mindre skum än konkurrenterna***
 • Certifierad för att uppfylla specifikationen BSI PAS 2060 för koldioxidneutralitet
 • En favorit för operatörer med blandade turbinflottor eller komplexa underhållsscheman
*Sincro Mecánica Wind Oil Evaluation 2016
**8 års kundfältinspektion (USA, 2017)
***3 års fälttest
Castrol Optigear Synthetic X 320

Castrol Optigear Synthetic X 320 är en syntetisk olja av premiumkvalitet, för växlar i vindturbiner som fungerar i stora temperaturintervall och vid hård belastning.

 

Den lämpar sig för vindturbinsväxlar med hög kapacitet och levererar förstklassigt ytskydd och minskar friktionen i växellådan.

 

 • Unik Microflux-Trans-teknik för plastisk formning (MFT-PD) har visat sig ge upp till 30 % mindre friktion*, minskar belastningen på växellådan, samt minskar driftstemperaturer och slitage**
 • Ger en betydande minskning av ytterligare skador på växlar med grop- eller punktfrätning*** 
 • har bevisats ge 30 % mindre friktion****
 • Certifierad för att uppfylla specifikationen BSI PAS 2060 för koldioxidneutralitet. Ger dig kontroll över dina energikostnader
*SRV-friktionstest (5ae), 2016/2017
**Sincro Mecánica Wind Oil Evaluation 2016
***FZEG-test för grop- eller punktfrätning 2010
****SRV-friktionstest (5ae), 2016/2017
Certifierad för fullständig koldioxidneutralitet

Castrol är den första smörjmedelsleverantören i världen att erbjuda koldioxidneutrala smörjmedel för vindturbinsbranschen.

 

Castrol Optigear Synthetic CT 320 och Optigear Synthetic X 320 är båda certifierade som helt koldioxidneutrala under hela livscykeln – från produktion till transport och slutlig bortskaffning i slutet av deras livslängd.

 

 • Certifierad för att uppfylla specifikationen BSI PAS 2060 för koldioxidneutralitet
 • 1L Castrol Optigear Synthetic CT 320 eller Synthetic X 320 kompenserar 2,3 kg koldioxidekvivalenter – eller 930 kg vid påfyllning av en typisk växellåda för vindturbiner*
 • Noll nettoutsläpp av växthusgas har uppnåtts genom riktade koldioxidminskningsåtgärder och koldioxidkompensationskrediter i samarbete med BP Target Neutral
En introduktion till Castrol Optigears projekt för koldioxidneutralitet
* Baserat på Vestas V90 1,8/2,0 MW-turbin.