IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. MOLUB-ALLOY

CASTROL MOLUB-ALLOY

Höga temperaturer och hög belastning kan få standardsmörjmedel att brytas ned under tryck. Castrol Molub-Alloy har styrkan att stå emot de tyngsta belastningarna.

Castrol Molub-Alloy

HÖG PRESTANDA TILL OCH MED UNDER DE TYNGSTA BELASTNINGARNA

Tung industri ställer enorma krav på industriella smörjmedel. Höga temperaturer, höga tryck och tunga belastningar kan kombineras och bryta ned standardsmörjmedel, vilket leder till dyra utrustningsfel och oplanerade driftstopp.

 

De lager, transportörer, kedjor och draglinor du använder i allt från gruvdrift till metallproduktion utsätts för massiva belastningar. För att optimera effektiviteten är det viktigt att skydda viktiga anläggningar.

 

CASTROL MOLUB-ALLOY HAR STYRKAN DU BEHÖVER

Molub-Alloy är vårt starkaste smörjmedel och har formulerats för att stå emot de tyngsta belastningarna på jorden. Hela sortimentet av Molub-Alloy‑smörjfetter, ‑oljor och ‑pastor är framtaget av smörjmedelstekniker för att införliva flera föreningar innehållande mikroskopiska beståndsdelar som ger ett ytterligare lager av skydd.

 

Dessa absorberar höga belastningar och stötbelastningar, separerar friktionsytor för att motverka kontakt mellan metallytor och hjälper till att förebygga kostsamma komponenthaverier.

 

När bevarandet av dina konkurrensmässiga fördelar kräver att du säkerställer hög operativ effektivitet under de tyngsta belastningarna, kan Molub-Alloy hjälpa till att förverkliga det.