IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. ILOFORM CFX

ILOFORM CFX

Iloform CFX erbjuder skräddarsydda fördelar för de olika delarna av deformationssektorn.

CFX: En unik lösning för
DEFORMATIONS-SPECIALISTER

Castrols Iloform CFX-serie med olja för omformande bearbetning har utvecklats specifikt för metallformningsprocesser. Serien erbjuder ett miljömässigt ansvarsfullt alternativ till produkter som innehåller klorerade paraffiner, med specifika fördelar för flera användningsområden inom deformation.
 
Den ökande påverkan från lågprisekonomier har gjort att konkurrensen i denna sektor är tuffare än någonsin tidigare. För att kunna ligga steget före måste företag optimera sina produktionsprocesser och förbättra tillverkningshastigheten samtidigt som de maximerar verktygens livslängd.
 
Traditionellt har dessa framsteg uppnåtts genom användning av klorerade paraffiner. Dessa vätskor kan dock också generera höga kostnader för avfallshantering, miljöproblem och korrosionsrisker.

 
Iloform CFX-serien, som är optimerad för en rad olika deformationsprocesser, inklusive stansning, sträckning och finklippning, tar helt bort behovet av klor. Varje medlem i sortimentet gör rengöringen enkel och dess unika tillsatsteknik garanterar att produkten är utmärkt ur miljöaspekt.
 
Förutom fördelarna gällande hållbarhet erbjuder varje medlem i CFX-familjen sina egna produktivitetsfördelar, från högre presshastigheter till minskad oljeförbrukning. Även om de specifika fördelarna varierar från en deformationsprocess till en annan kommer alla företag inom området att se förbättringar både när det gäller verktyg och ytkvalitet, såväl som färre driftstopp.

Grönare, bättre, smidigare

Klorerade paraffiner har traditionellt använts som beläggning på kanterna på delar som används i deformationsprocesser, där de reagerar med metallytor för att skapa ett ytterligare skyddande lager.

 
Tekniken har bevisats fungera i en mängd applikationer, men Castrol trodde att det fanns ett sätt att åstadkomma ännu större fördelar genom att krama metallen ännu närmare för att skapa ännu mer effektivitet och samtidigt reducera erosion.
 
CFX utvecklades från början för att forma rör i rostfritt stål, en av de mest krävande processerna i hela deformationssektorn. Tillsatstekniken var så kraftfull att till och med fyllmedlet i smörjningen av innerröret/spindeln inte behövdes längre.
 
Efter denna framgång utvecklade vi CFX till en serie som täcker ett antal andra deformationsprocesser som inte bara omfattar låglegerat utan även rostfritt stål.

 
I varje fall har CFX bevisats ge mycket betydande vinster. Våra kunder ser redan 20 % längre livslängd för verktygen, 15 % högre hastigheter och en förbättring av hastigheten i sina finklippningsverksamheter på upp till 50 %.
 
Givet de miljömässiga fördelarna som är gemensamma för hela sortimentet, ger CFX-familjen av olja för omformande bearbetning en långsiktig lösning för deformationssektorn.
Utan behov av klor kan vi röra oss mot en grönare framtid tillsammans.

Castrol Iloform CFX 25
Castrol Iloform CFX 25 erbjuder stor förbättring av livslängden för verktyg för tråddragning av tråd av rostfritt stål, speciellt när du använder verktyg med naturdiamant och tillämpningar för rörböjning.
Castrol Iloform CFX 80
Castrol Iloform CFX 80 erbjuder högre tryckhastigheter, lägre förbrukning och renare delar och lämpar sig för många olika användningsområden, inklusive djupdragning, finklippning, hydroformpressning och rörböjning.
Castrol Iloform CFX 160
CFX 160, som utvecklats för finklippning av alla typer av stål, är också idealisk för alla stång- och djupdragningsverksamheter.
Castrol Iloform CFX 185
Passar perfekt för formning av rostfria stålrör såväl som tillämpningar inom djupdragning och finklippning och ger en rad fördelar, inklusive högre slagfrekvens, längre matningslängd och renare delar.
Iloform CFX 300
CFX 300 ger fördelar såsom ökad stabilitet och lägre mängd bortfall och passar perfekt för tillämpningar inom stångdragning såväl som djupdragning.
Iloform CFX 6000
CFX 6000, ursprungsmedlemmen i CFX-familjen, fungerar bäst för användning inom stegvalsning och är också optimerad för dragning av rostfria rör. Den kan lätt avlägsnas med en högalkalisk tvättvätska, utan att någon betning krävs och utan korrosion.