IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. HYSOL
  5. HYSOL XBB

CASTROL HYSOL XBB

Systemstabilitet utan kompromisser.

Systemstabilitet utan kompromisser

Castrol Hysol XBB skärvätskor ger långvarig systemstabilitet med minimalt underhåll och utan att kompromissa med kvaliteten. De är ideala för bearbetning av gjutjärn och låglegerat stål – och passar för stora centralsystem och maskiner med en tank.

SE HUR CASTROL HYSOL XBB KAN STOPPA KOMPROMISSEN

Fram till nu har skärvätskor för järnhaltiga metaller krävt särskild hantering och uppmärksamhet för att dess egenskaper inte ska försämras – för att undvika dålig tanklivslängd, onödigt hög förbrukning av tillsatser, undvika bakterie- eller svampinfektioner, dålig lukt och otrevlig arbetsmiljö och som effekt av höga kassationsvolymer.

För att uppnå detta innehåller traditionella skärvätskor borsalter och formaldehydfrigörande medel. Men att använda dessa kemikalier är alltmer i strid med hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Det är en ständig balanskonst som Castrols tekniska experter har övervunnit med XBB: en unik formuleringsmetod som förlänger skärvätskors livslängd utan användning av tillsatser.

 

Nu slipper du kompromissa

Castrols tekniker har tagit itu med dessa motstridiga krav vid maskinbearbetning av järnlegeringar genom att introducera Castrol Hysol SL 35 XBB. Denna innovativa produkt har en sammansättning med en unik tillsatsteknik som håller pH-värdet konstant och säkerställer produktiviteten under längre tid än andra vanliga* skärvätskor.

Castrol Hysol SL 35 XBB är också fri från borsalter och biocider, vilket i sig kan bidra till att förbättra företagets hälso- och säkerhetsprofil.

Castrol Hysol XBB levererar vätskor med lång livslängd för systemstabilitet med minimalt underhåll och utan avkall på kvaliteten. Den är idealisk för maskinbearbetning av gjutjärn och stål med låg till medelhög legeringshalt. Den lämpar sig för stora centralsystem eller maskiner med en tank.

 

Castrol Hysol SL 35 XBB håller pH-värdet på en konstant nivå och säkerställer produktiviteten under längre tid*
*Beprövat i labbtester och konstaterat i verkliga produktionsförhållanden
Castrol Hysol SL 35 XBB

Castrols tekniker har tagit itu med dessa motstridiga krav vid maskinbearbetning av järnlegeringar genom att introducera Castrol Hysol SL 35 XBB. Denna innovativa produkt har en sammansättning med en unik tillsatsteknik som håller pH-värdet konstant och säkerställer produktiviteten under längre tid än andra vanliga* skärvätskor.

Castrol Hysol SL 35 XBB är också fri från borsalter och biocider, vilket i sig kan bidra till att förbättra företagets hälso- och säkerhetsprofil.

 

*Beprövad i labbtester och konstaterat i verkliga produktionsförhållanden.
Castrol Hysol SL 36 XBB

En skärvätska som är fri från borsalter och biocider, optimerad för järnlegeringar – men också användbar för aluminiumtillämpningar. Castrol Hysol SL 36 XBB är prövad och testad av fabrikschefer och har visats bibehålla pH-nivåer.

Castrol Hysol SL 36 XBB är också utvecklad för mindre skumbildning i mjukt vatten och är lämplig för stora centralsystem och maskiner med en tank.

Castrol Hysol SL 37 XBB

Castrol Hysol SL 37 XBB har visat god bearbetningsprestanda på en rad legeringar: aluminium, järn, Inconel och titan*. Den är idealisk för allmän maskinbearbetning, slipning och brotschning – och ger hållbar maskinbearbetningsprestanda, överlägsen ytfinhet och bättre komponentkvalitet.

Castrol Hysol 37 XBB använder Castrols XBB-teknik och bibehåller stabilt pH längre. Den är formulerad utan borsalter och formaldehydfrigörande medel** –  den ger dig säker och stabil maskinbearbetning med upp till 90 % mindre underhållstillsatser.

 
*Beprövad i laboratorietester och verkliga produktionsförhållanden.
**Kan innehålla spår av borsalter eller formaldehydfrigörande medel.
Castrol Hysol SL 45 XBB

Nästa generations metallbearbetningsvätska skapad särskilt för flygindustrin och godkänd av ledande tillverkare. 

Castrol Hysol SL 45 XBB ger hållbar maskinbearbetningsprestanda med upp till 90 % mindre påfyllning av biocider,1 vilket ger tillverkare en bättre ytfinhet.2 Den är också formulerad utan borsalter och formaldehydfrigörande medel3  – vilket hjälper flygtillverkare med efterlevnad av säkerhetsbestämmelser.

Denna emulsion är utformad för slipning, fräsning, svarvning, borrning, gängning och brotschning av en rad aluminium- och titanlegeringar, samt passar för maskinbearbetning av järnlegeringar.

 

1 Castrol Hysol SL 45 XBB presterade bättre än andra skärvätskor i laboratorietester av emulsionsstabilitet. Kunder har kunnat eliminera användningen av biocider och svampbekämpningsmedel utan negativa effekter.
2 Tester av vridmomentet visar på överlägsen prestanda jämfört med vanliga alternativ – i de flesta fall ökar verktygslivslängden och ytfinheten. Dessa resultat stöds av synpunkter från kunder där Castrol Hysol 45 XBB har presterat bättre än andra skärvätskor.
3 Kan innehålla spår av borsalter
Castrol Hysol SL 50 XBB

Castrol Hysol SL 50 XBB är en högpresterande emulsion för metallbearbetning som klarar både avancerade legeringar och järnlegeringar, samtidigt som den uppfyller de senaste regleringsnormerna för bland annat borsalter och formaldehydfrigörande medel.

Hysol SL 50 XBB är kompatibel med en rad aluminium- och järnlegeringar, förbättrar driftsprocesser och produktivitet, minskar avfall och förbrukning av skärvätskor, samt ger kontinuerligt hög prestanda.

 

*Beprövad i labbtester och konstaterat i verkliga produktionsförhållanden.