IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. HYSOL

CASTROL HYSOL

Vätskor med lång livslängd ger högre systemstabilitet.

Vätskor med lång livslängd som ger stabila systemegenskaper

Emulsioner som används vid bearbetning av järnmetaller utsätts för hårda påfrestningar. Läckolja, spån eller avfall kan läcka in i systemet, förorena vätskan och gynna bakterietillväxt. Det förkortar vätskans livslängd, påverkar skäregenskaperna och kan till och med leda till systemfel.

Resultatet blir ständiga underhållsavbrott som stör produktionsflödet och ökar kostnaderna.

 

CASTROL HYSOL FÖRBLIR STABIL

Castrol Hysol har en speciell sammansättning med en tillsatsteknik som väsentligt ökar stabiliteten under lång tid. Den motstår föroreningars nedbrytande effekter och bidrar till stabil systemprestanda. Du kan lita på Castrol Hysol.

Genom att fungera effektivt under längre tid ger Castrol Hysol ett minskat produktionsbortfall och en lägre förbrukning av kylmedel.


RESULTAT: VÄTSKOR MED LÅNG LIVSLÄNGD GER HÖGRE SYSTEMSTABILITET

SE HUR CASTROL HYSOL BEVARAR SYSTEMETS STABILITET
CASTROL HYSOL SL 35 XBB

En semisyntetisk bearbetningsvätska utan klor, formaldehydfrigörande medel och borsalter för slipning av stål, maskinbearbetning av stål med låg till medelhög legeringshalt och gjutjärn, med utmärkt korrosionsskydd för lång systemlivslängd.

CASTROL HYSOL X

Löslig metallbearbetningsvätska med utvalda EP-tillsatser för maskinbearbetning av järn- och aluminiumlegeringar. En universalprodukt med utmärkta låga skumbildningsegenskaper i mjukt vatten

CASTROL HYSOL MB50

En högpresterande löslig metallbearbetningsvätska utan klor och formaldehydfrigörande medel för många olika tillämpningar. Den fungerar effektivt för många olika metaller, exempelvis de flesta aluminiumlegeringar och järnmetaller.