IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. ALUSOL
  5. ALUSOL XBB

CASTROL ALUSOL XBB

Maskinbearbetning av aluminium utan kompromisser.

Maskinbearbetning av aluminium utan kompromisser

Castrol Alusol XBB-skärvätskor levererar noggrannhetsprestanda inom aluminiumbearbetning utan att äventyra produktiviteten – eller operatörens säkerhet. De är idealiska för blandad bearbetning av aluminiumlegeringar och stål med låg till medelhög legeringshalt, och passar för både stora centralsystem och maskiner med en tank.

SE HUR CASTROL ALUSOL XBB GÖR ATT DU SLIPPER KOMPROMISSA

Fram till nu har aluminiumskärvätskor krävt särskild hantering och uppmärksamhet för att deras egenskaper inte ska försämras, som t.ex. att undvika dålig tanklivslängd, onödigt hög förbrukning av tillsatser, undvika bakterie- eller svampinfektioner, dålig lukt och otrevlig arbetsmiljö, och därmed undvika höga kassationsvolymer av bearbetade aluminiumkomponenter.

För att uppnå detta innehåller traditionella skärvätskor borsalter och formaldehydfrigörande medel. Men att använda dessa farliga kemikalier är alltmer i strid med hälso- och säkerhetsbestämmelser.

Det är en ständig balanskonst som Castrols tekniska experter har övervunnit med XBB: en unik formuleringsmetod som förlänger skärvätskors livslängd utan användning av tillsatser.

 

Nu slipper du kompromissa

Castrols tekniker har utvecklat en unik teknologi som bidrar till att lösa dessa motstridigheter.

Castrol Alusol SL 51 XBB har visat sig behålla ett pH-värde på konstant nivå och säkerställa konstant produktivitet längre än andra skärvätskor av standardtyp* för aluminium samt neutralisera upp till 33 % mer syrainnehåll**. Därigenom förlängs vätskans livslängd, vilket innebär färre ingrepp och färre driftstopp.

 

 

Castrol Alusol SL 51 XBB har visat sig neutralisera upp till 33 % mer syra**
**baserat på titrering av nio vätskor tills pH-värdet 8,5 uppnås

Castrol Alusol SL 51 XBB

Castrol Alusol SL 51 XBB har visat sig behålla ett pH-värde på konstant nivå och säkerställa konstant produktivitet längre än andra skärvätskor av standardtyp* för aluminium samt neutralisera upp till 33 % mer syrainnehåll**. Därigenom förlängs vätskans livslängd, vilket innebär färre ingrepp och färre driftstopp.

Castrols XBB-teknik ger långtgående prestanda och stabila driftsförhållanden vilket ger förbättrad produktivitet utan borsalter eller formaldehydfrigörande medel.

 

*Beprövad i labbtester och konstaterat i verkliga produktionsförhållanden.
**Baserat på titrering av nio vätskor tills pH-värdet 8,5 uppnås.
Castrol Alusol SL 61 XBB

I laboratorietester visade sig Alusol SL 61 XBB behålla en stabil pH-nivå upp till 44 % längre än andra skärvätskor*, utan användning av borsalter och formaldehydfrigörande medel.

Castrol Alusol SL 61 XBB neutraliserar upp till 44 % mer syra än vanliga alternativ**. Den är idealisk för blandad bearbetning av aluminiumlegeringar och stål med låg till medelhög legeringshalt, och passar för både stora centralsystem och maskiner med en tank.

Den är också utvecklad för mindre skumbildning i mjukt vatten.

 

*Baserat på titrering av tio vätskor tills pH-värdet 8,5 uppnås.
**Beprövad i laboratorietester och under verkliga produktionsförhållanden.