IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN
  4. ALUSOL

CASTROL ALUSOL

Högsta precision från första inskäret.

HÖGSTA PRECISION FRÅN FÖRSTA INSKÄRET

Det ställs allt högre krav på tillverkning av exakta komponenter med låg vikt och snäva toleranser. Detta motiverar större användning av aluminium och aluminiumlegeringar.

Men aluminium är välkänt för att vara svårt att bearbeta med hög precision. Vid aluminiumavsättning på skäreggen påverkas kvaliteten genast negativt. Det påverkar produktiviteten och lönsamheten väsentligt.

 

CASTROL ALUSOL BIDRAR TILL ATT STOPPA ALUMINIUMAVSÄTTNING

Den noggrant balanserade sammansättningen ger, även i låga koncentrationer, en smörjande tillsats mellan skäreggen och arbetsstycket som hindrar aluminiumavsättning på verktyget.

På det sättet ger Castrol Alusol en hög noggrannhet och utmärkt ytfinhet från det första ingreppet, även vid bearbetning av komplexa komponenter i den senaste generationens aluminiumlegeringar.

 

RESULTAT: ALUMINIUMBEARBETNING MED HÖG NOGGRANNHET

SE HUR CASTROL ALUSOL GER HÖG NOGGRANNHET
CASTROL ALUSOL SL 51 XBB

Löslig bearbetningsvätska utan bor för bearbetning av aluminiumlegeringar och låg- till medellegerat stål med minimalt systemunderhåll.

CASTROL ALUSOL AU 68

Halvsyntetisk metallbearbetningsvätska för besvärliga operationer i aluminiumlegeringar och stål med låg till medelhög legeringshalt med lång systemlivslängd och god kompatibilitet med aluminiumlegeringar.

CASTROL ALUSOL MC

Halvsyntetisk, klorfri bearbetningsvätska för normal maskinbearbetning av aluminiumlegeringar och stål med låg till medelhög legeringshalt för lång systemlivslängd.