IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN

INDUSTRIELLA VARUMÄRKEN

Vårt bassortiment med industriella smörjmedel är alla utvecklade för att hjälpa dig att optimera din prestanda genom förbättrad drifteffektivitet och minskad ineffektivitet.

Industriella varumärken

INDUSTRIELLA SMÖRJMEDEL SOM HJÄLPER DIN VERKSAMHET TILL FRAMGÅNGAR

Vi förstår de utmaningar som ett företag står inför i varje industriell sektor. Så vi vet att du varje dag strävar efter att förbättra effektiviteten i driften och sätta stopp för den ineffektivitet som orsakas av driftstopp och oplanerat underhåll. Samtidigt blir kraven och reglerna gällande hälsa, säkerhet, skydd och miljö hela tiden hårdare.

 

Det är därför varje industriellt smörjmedel av varumärket Castrol är framtaget av smörjmedelstekniker för att möta de specifika utmaningar som du ställs inför – så att de kan bidra till att hålla utrustningen i skick och hålla igång dina processer samtidigt som dina driftkostnader och din miljöpåverkan hela tiden minskar.

 

Vi finns också här för att stödja dig med expertråd i varje bransch, tillsammans med ett brett utbud av datadrivna tjänster som skapar värde i varje process och konkurrensmässiga fördelar för varje verksamhet.

 

I en värld där pålitlighet och effektivitet är allt måste du arbeta smartare varje dag. Vårt bassortiment av åtta viktiga varumärken för industriella smörjmedel finns här för att förverkliga det.