IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. VARUMÄRKEN FÖR MOTOROLJA
  4. CASTROL MAGNATEC

CASTROL MAGNATEC

Castrol MAGNATEC med DUALOCK-teknik minskar dramatiskt motorslitaget med 50 %*. För non-stopp-skydd från varje start.

Castrol MAGNATEC

Castrol MAGNATEC: återuppfinner vidhäftande molekyler

Castrol MAGNATEC med DUALOCK-teknik använder kombinationen av två olika skyddsmolekyler. Dessa låses samman vid ytan för att skapa ett kraftigt skydd, vilket dramatiskt minskar både uppvärmnings- och stopp/start-slitaget. 

 

FÖRST I VÄRLDEN: DUALOCK-TEKNIK MINSKAR MOTORSLITAGET MED 50 %*.

DET ÄR EN ALLT MER URBANISERAD VÄRLD

Trafikstockningar har ökat dramatiskt under det senaste decenniet. Det blir allt svårare och mer utmanande för förare, deras motorer och motoroljor. Idag kan till och med en vanlig bilförare stanna och starta så mycket som 18 000 gånger per år*. Det är irriterande men, än värre, det skadar långsamt motorn – permanent. Konstant inbromsning, tomgång och acceleration ökar mikroskopiskt motorslitage med metallfragment som slipas bort på kritiska motordelars ytor, vilket blir till skadliga slitagepartiklar.

 

Castrol DUALOCK-teknik

För att kunna besvara behoven för denna föränderliga miljö har vi utvecklat vår Castrol MAGNATEC DUALOCK-teknik. Det är resultatet av över 10 års forskning och utveckling av Castrols tekniker i samarbete med ett av världens ledande universitet. Castrol DUALOCK-tekniken använder en kombination av molekyler för uppvärmnings- och stopp/start-slitage. De binds samman på molekylär nivå för att bilda ett kraftigt skydd.

Uppvärmningsslitagemolekyler

Uppvärmningsslitagemolekyler

50 % mindre uppvärmningsslitage*
De intelligenta molekylerna fäster vid kritiska motordelar för att skydda mot uppvärmningsslitage.

Stopp/start-slitagemolekyler

Stopp/start-slitagemolekyler

50 % mindre stopp/start-slitage*
Den nya molekylen fäster för att skydda mot stopp/start-slitage.

Patenterad DUALOCK-teknik

MAGNATECs DUALOCK-teknik

Kraftigt skydd
De binds samman på molekylär nivå för att bilda ett kraftigt skydd.

Dramatisk minskning av motorslitaget

Våra banbrytande Castrol MAGNATEC DUALOCK-molekyler formar ett kraftigt skydd som dramatiskt minskar både uppvärmnings- och stopp/start-slitage med 50 %*.

Uppvärmningsslitage – Sequence IVA
Diagram över uppvärmningsslitage vid användning av Castrol MAGNATEC
Diagrammet ovan visar hur kamslitaget (mikroner) minskade med minst 50 %* då Castrol MAGNATEC jämfördes med branschens gränsvärden.
Stopp/start-slitage – OM646LA
Diagram över stopp/start-slitage vid användning av Castrol MAGNATEC
Diagrammet ovan visar hur stopp/start-slitaget minskade med minst 50 %* då Castrol MAGNATEC jämfördes med branschens gränsvärden.
Castrol MAGNATEC med DUALOCK-teknik har utformats för non-stopp-skydd från varje start i dagens hektiska körförhållanden.
* Testad jämfört med API SN gränsvärde för slitage i Sequence IVA-testet, samt ACEA gränsvärde för slitage i OM646LA-testet.
** Globalt genomsnitt från 50 städer, Castrol MAGNATEC STOP-START-index 2014.