IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. VARUMÄRKEN FÖR MOTOROLJA
  4. CASTROL MAGNATEC STOP-START

CASTROL MAGNATEC STOP-START

Castrol MAGNATEC STOP-START med DUALOCK-teknik minskar dramatiskt motorslitaget med 50 %*. För non-stopp-skydd och förbättrad bränsleekonomi från varje start.

Castrol MAGNATEC STOP-START

Castrol MAGNATEC STOP-START: för att klara hektisk körning

Castrol MAGNATEC STOP-START med DUALOCK-teknik har utvecklats för att ge non-stopp-skydd och förbättrad bränsleekonomi från varje start.

 

Även för fordon med den senaste stopp/start-tekniken.

 
Den senaste stopp/start-motortekniken

EN NY UTMANING: TRAFIKSTOCKNINGAR

Trafikstockningar har ökat dramatiskt under de senaste 10 åren, vilket orsakar motorslitage och slösar bränsle. Det blir allt svårare och mer utmanande för förare, deras motorer och motoroljor. Konstant inbromsning, tomgång och acceleration ökar mikroskopiskt motorslitage med metallfragment som slipas bort på kritiska motordelars ytor, vilket blir till skadliga slitagepartiklar. Inga bilar, inte ens de med den senaste stopp/start-motortekniken, presterar sitt bästa under sådana förhållanden.

 

CASTROL DUALOCK-TEKNIK

För att kunna besvara behoven för denna föränderliga miljö har vi utvecklat vår Castrol MAGNATEC DUALOCK-teknik. Det är resultatet av över 10 års forskning och utveckling av Castrols tekniker i samarbete med ett av världens ledande universitet. Castrol DUALOCK-tekniken använder en kombination av molekyler för uppvärmnings- och stopp/start-slitage. De binds samman på molekylär nivå för att bilda ett kraftigt skydd.

 

AFM-bilder (Atomic Force Microscopy) av ytor fångade av ett av världens ledande universitet visar Castrol DUALOCK-tekniken under mikroskopet. Bilden av den nya DUALOCK-tekniken visar en synlig skillnad från originalet Castrol MAGNATEC där vi kan se hur Castrol MAGNATEC DUALOCK-molekyler täcker ytan helt.

Uppvärmningsslitagemolekyler

Uppvärmningsslitagemolekyler

50 % mindre uppvärmningsslitage*
De intelligenta molekylerna fäster vid kritiska motordelar för att skydda mot uppvärmningsslitage.

Stopp/start-slitagemolekyler

Stopp/start-slitagemolekyler

50 % mindre stopp/start-slitage*
Den nya molekylen fäster för att skydda mot stopp/start-slitage.

Patenterad DUALOCK-teknik

MAGNATEC:s DUALOCK-teknik

Kraftigt skydd
De binds samman på molekylär nivå för att bilda ett kraftigt skydd.

MINSKAT MOTORSLITAGE OCH FÖRBÄTTRAD BRÄNSLEEKONOMI

För att garantera att motorer med den senaste stopp/start-tekniken presterar så bra som möjligt, kombinerar Castrol MAGNATEC STOP-START DUALOCK-molekyler med vår mest effektiva helsyntetiska basolja. Denna unika kombination minskar dramatiskt motorslitaget med 50 %* samtidigt som bränsleekonomin förbättras. Även testad i hybridfordon med goda resultat.

 

Castrol MAGNATEC STOP-START ger ett non-stopp-skydd och förbättrad bränsleekonomi** vid varje start, även för fordon med den senaste stopp/start-motortekniken.

* Testad jämfört med API SN gränsvärde för slitage i Sequence IVA-testet, samt ACEA gränsvärde för slitage i OM646LA-testet.
** Jämfört med en 15W-40-referensolja.