IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. VARUMÄRKEN FÖR MOTOROLJA
  4. CASTROL GTX

Castrol GTX

Castrol GTX-sortimentet av motoroljor hjälper till att förlänga motorlivslängden genom att rensa bort skadligt slam och skydda mot ny slambildning.

Castrol GTX

CASTROL GTX: ENASTÅENDE SKYDD MOT SLAM BIDRAR TILL ÖKAD MOTORLIVSLÄNGD

Castrol GTX är en av världens mest betrodda motoroljor och har hjälpt till att förlänga motorers livslängd sedan den introducerades 1968.

 

It's more than just oil. It's liquid engineering – som skyddar mot problem, t.ex. slam, som din motor möter varje dag.

 

Svåra körförhållanden kan orsaka bildandet av en tjock tjärliknande substans kallad slam. Slam kan blockera motorns vitala oljekanaler precis som kolesterol i våra blodkärl och om det inte åtgärdas kan det leda till att motorns prestanda försämras och i förlängningen till motorhaveri. 

 

Castrol GTX:s dubbelverkande sammansättning rengör från gammalt slam och skyddar mot ny slambildning bättre än de mest krävande branschstandarderna*.

 

Castrol GTX Ultracleans överlägsna prestanda ger upp till 50 % bättre slamskydd jämfört med krävande branschstandarder** – ingen annan olja håller motorn renare. 

 

Hjälp till att förlänga motorlivslängden genom att välja rätt olja för ditt fordon från Castrol GTX-sortimentet.

Relaterade länkar

* Jämfört med API SN Seq. VG-sekvenstest av slambildning
** 50 % renare än API SN-branschstandarden enligt mätning i Seq. VG slamtest