IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. VARUMÄRKEN FÖR MOTOROLJA
  4. CASTROL EDGE
  5. AVANCERAD TEKNIK

Drivs av avancerad teknik

Avancerad teknik

SE HUR CASTROL EDGE MED FLUID TITANIUM Technology ÄR STARKARE UNDER PRESS 

CASTROL EDGE MED FLUID TITANIUM – STARKARE UNDER PRESS

FRIKTION ÄR PRESTANDANS FIENDE

Dagens motorer är mindre och mer effektiva, utan att offra prestanda. Dessa framsteg i motorutveckling utmanar olja med ökat tryck. För att klara detta behöver oljan vara starkare än någonsin.

 

Under varje motorvarv uppstår friktionshotspots under en mikrosekund, och de fortsätter att förflytta sig runt i motorn när den levererar sin kraft. Tillsammans kan dessa friktionshotspots slösa bort upp till 10 % av motorprestandan.

Friktion är prestandans fiende

FÖRÄNDRAS FÖR ATT BLI STARKARE UNDER PRESS

För att bekämpa prestationshämmande friktion har vi utvecklat vår starkaste, mest avancerade motorolja, Castrol EDGE med Fluid TITANIUM.

 

I tester har vi kunnat observera hur oljan omvandlat sin struktur på molekylär nivå. Oljan komprimerades under intensivt tryck och studerades med röntgenstrålning från elektroner som färdades i närheten av ljusets hastighet. Detta visade att Castrol EDGE med Fluid TITANIUM omvandlar sin struktur och blir mer trögflytande vid extremt tryck och håller därmed isär metalldelar och minskar friktionen. När trycket minskar återgår oljan till sitt lättflytande tillstånd.

 

Starkare under press. Castrol EDGE med Fluid TITANIUM omvandlar sin struktur och minskar prestationshämmande friktion med 20 %*

Förändras för att bli starkare under press

FRIGÖR VERKLIG MOTORPRESTANDA

Prestanda kan upplevas på många sätt – inte minst den härliga känslan av acceleration, tillfredsställelsen när vridmomentet släpps fritt eller en naturlig upprymdhet av ren hastighet.

 

För de som älskar spänning i körningen är det helt enkelt inte ett alternativ att förlora upp till 10 % av motorprestandan. Castrol EDGE med Fluid TITANIUM förändras för att bli starkare under press och frigör verklig motorprestanda.

Frigör verklig motorprestanda
* I genomsnitt, avrundat till närmaste heltal. Jämfört med samma olja utan Fluid TITANIUM. Produkterna som testades utgjorde 75 % av såld volym under 2017.