IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. TEKNIK OCH INNOVATION
  3. VARUMÄRKEN FÖR MOTOROLJA
  4. CASTROL CRB

Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters

De små sakerna gör stor skillnad. Partiklar som är 1 000 gånger mindre än ett knappnålshuvud kan skapa nötande slitage, en viktig orsak till nedbrytning av motorn.

Durashield Boosters

För bättre motorlivslängd och driftsförhållanden

Sot kan agglomereras för att forma större partiklar som tränger undan olja på rörliga delar och orsakar nötning.

 

AGGLOMERERING AV SOT LEDER TILL NÖTANDE SLITAGE.

 

Även vid körning med största försiktighet utsätts motorn för skadligt slitage från första dagen den används. Små sotpartiklar dras till varandra för att forma större partiklar.

Även om de är 1 000 gånger mindre än ett knapphålshuvud är de stora nog att orsaka nötande slitage och skada motorn.

 

Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters fungerar på två sätt:

 

1. FÖRHINDRAR AGGLOMERERING AV SOT

 

DuraShield Boosters bildar ett skyddande lager runt de mindre sotpartiklarna, vilket hindrar dem från att bilda större nötande partiklar. Detta förebygger undanträngning av olja på rörliga delar och ger minskad kontakt mellan metallytor.

Sotpartikel

Sotpartikel med DuraShield Booster

DuraShield Boosters skyddar mot agglomerering av sot

DuraShield Boosters skyddar mot agglomerering av sot

Sotpartikel

Sotpartikel med DuraShield Boosters

Sotpartikel med DuraShield Booster

DuraShield Boosters skyddar mot agglomerering av sot

DuraShield Boosters skyddar mot agglomerering av sot

2. BILDAR SKYDDANDE LAGER

Bildar skyddande lager

Castrol CRB Turbomax med DuraShield Boosters ger ett skyddande lager på rörliga metallytor, vilket motverkar haveri även under svåra förhållanden.

 

Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 med upp till 40 % bättre slitageskydd*
 
* Genomsnittliga slitageparametrar i branschstandardtester jämfört med branschtestkriterier för godkänt.