IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. PATH360-HÅLLBARHET
  3. SPARA AVFALL

SPARA AVFALL

path360-bild om att spara avfall

 

 

Vårt mål är att minska vårt plastavtryck¹ med hälften till år 2030 och fortsätta att hjälpa våra kunder att spara energi, avfall eller vatten.

 

Vi vet att den största skillnaden vi kan göra är att arbeta tillsammans med våra kunder och partner och hjälpa dem med deras hållbarhetsmål.
 

Våra produkter kan hjälpa våra kunder att spara energi, avfall eller vatten och vi fokuserar på lösningar med hög prestanda för att maximera detta bidrag.  Vi utvecklar nya produkter och tjänster som stöder nya växande sektorer som förnybar energi och ”e-mobility”.

 
¹I syfte att främja en ansvarsfull design och hantering av plastförpackningar under hela livscykeln definierar  Castrol sin användning av plast som mängden ny plast som ingår i våra förpackningar per liter som inte återvinns. Vår referenspunkt är 2019.
patch360-bild som beskriver 3 fokusområden
path360-bild som används som sidbrytning

PATH360 HAR TRE FOKUSOMRÅDEN: