IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. PATH360-HÅLLBARHET
  3. FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV

FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV

bild om att förbättra människors liv

Vi arbetar för att förbättra människors liv runt om i världen, bland annat genom våra koldioxidneutrala program.

Vi är redan på väg. Sedan 2014 har vi stöttat program för klimatkompensation som har bidragit till att förbättra livet för över 1,8 miljoner människor. 

Castrol är en världsledande tillverkare, distributör och säljare av förstklassiga smörjoljor och smörjfetter, med en personal som arbetar för att skapa en verklig och bestående skillnad i miljontals människors vardag. Med över 5 000 anställda som arbetar över hela världen levererar vi produkter och tjänster i stor skala, för i princip alla syften: inhemska, kommersiella, fordonsrelaterade, industri, luftfart, oljeutvinning och produktion.

 

Att minska och kompensera koldioxidutsläppen från våra certifierade koldioxidneutrala produkter stödjer inte bara projekt runt om i världen som minskar, eliminerar eller undviker utsläpp, utan bidrar också till att förbättra liv.  Sedan 2014 har Castrol, genom bp Target Neutral, stöttat program som har hjälpt till att förbättra livet för över 1,8 miljoner människor* genom bättre hälsa, anständigt arbete, utbildning och jämställdhet.

Ett exempel på bpTarget Neutral-projekt som Castrol investerar i är ett spisprojekt i Mexiko. Projektet hjälper till att utrusta samhällen på landsbygden i Mexiko med 37 000 spisar som brinner mycket mer effektivt än öppna eldar, vilket sparar ved, minskar luftföroreningarna inomhus och förbättrar luftvägshälsan. Projektet sparar nästan 92 000 tCO2e per år. 

Mer information finns i  vår portfölj med projekt för koldioxidkompensation | bp Target Neutral och i dokumentationen om ett koldioxidneutralt Castrol


*baserat på data från leverantörer av kompensationsprojekt och offentligt tillgängligt i CDM-, Gold Standard- och VCS-övervaknings- och konsekvensrapporter. Koldioxidneutralt Castrol

bild på en grupp människor som ler
Se mer om vad vi gör för att förbättra människors liv nedan:
PATH360 – förbättra människors liv
path360-bild som används som sidbrytning

PATH360 HAR TRE FOKUSOMRÅDEN: