IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. PATH360-HÅLLBARHET
 3. INFO

PATH360 FÖRKLARINGAR

PATH360 förklaringar

 

1. Plastavtryck

2. Koldioxidintensitet netto per liter

3. Förbättra människors liv

 

1. Plastavtryck:

 

Castrol strävar efter att halvera sitt plastavtryck till senast 2030

 

För att främja en ansvarsfull konstruktion och hantering av plastförpackningar under hela livscykeln definierar Castrol sin användning av plast som mängden ny plast som ingår i våra förpackningar per liter som inte återvinns. Vårt mål är att halvera den från vår referenspunkt 2019, som uppskattas till 23 gram per liter.

 

Att göra förpackningar mer hållbara är en av Castrols största hållbarhetsutmaningar. Vi vill minska vårt plastavtryck och kommer att utnyttja pronciperna för cirkulär ekonomi för att lyckas med detta.

 

 

Castrol strävar efter att minska plastavtrycket genom att fokusera på 5 viktiga punkter: minska, ersätta, återanvända, återvinna och relationer

Minska

 • Vi har förändrat våra plastförpackningar av högdensitetspolyeten (HDPE) så att de ska vara starkare, lättare och mer effektiva genom distribution.  De förväntas minska vår plastanvändning med 7 000 ton per år från 2023 (referenspunkt 2019)

Ersätta

 • Vi levererar vår produkt i ett antal format, i allt från plastflaskor och ”bag in box”-förpackningar till metallburkar och fat.  Vårt val av förpackningsformat och material styrs av kundernas och marknadens behov. 

Återanvänd

 • I USA har vi kunnat köpa in högkvalitativ återvunnen plast (PCR) som gör det möjligt för oss att använda i genomsnitt 27 %¹ i våra flaskor.
 • Lagstiftning om användning av återvunnet innehåll förväntas eller kommer i ett antal länder.  Att säkra återvunnen HDPE av lämpliga kvaliteter efter konsumentledet är en utmaning vi förbereder oss för.

Återvinna

 • Eftersom våra förpackningar har innehållit olja accepteras de i allmänhet inte i återvinningsflöden för blandad plast.  I ett antal länder, såsom i Tyskland och Brasilien, har vi stöttat program för att öka återvinningen av använda oljeförpackningar
 • I Indien har vi startat ett pilotprojekt för att utforska alternativ för insamling av spillolja och förpackningar.

Relationer

 • Arbeta med våra leverantörer
 • Arbeta med branschorganisationer

¹Alla våra flaskor i USA är utformade för att uppfylla California Rigid Plastic Packaging Container (RPPC) Act från 1991 (Kalifornisk lag om hårda plastförpackningar) 

 

2. Koldioxidintensitet netto per liter

 

Castrol strävar efter att halvera nettointensiteten av koldioxid per liter av sina produkter till år 2030 jämfört med referenspunkten 2019. 

 

Castrol fastställer nettointensiteten av koldioxid för sina produkter genom att mäta sina årliga företagsutsläpp (utsläpp från omfattning 1, 2 och 3), subtrahera både icke-produktrelaterade utsläpp (t.ex. affärsresor och professionella tjänster) och antalet kompensationer som sparats under det året och dividera med motsvarande års försäljningsvolym. 

Castrols 2019 Företagsinventering av växthusgasutsläpp (Omfattning 1, 2 och 3)
*Utvecklad i samarbete med ERM, i enlighet med företagets standard för värdekedjan i protokollet för växthusgaser. 

Castrol har genomfört produktlivscykelbedömningar för att stödja sina koldioxidneutrala produkter sedan 2014.  År 2020 beräknade Castrol sitt koldioxidavtryck (protokoll för växthusgaser omfattning 1, 2 och 3 inkluderar utsläpp från verksamheter, inköpt energi, produktion, transport, användning av produkter och deras bortskaffande**) för första gången.  Detta arbete hjälper oss att förstå drivkrafterna bakom koldioxid under livscykeln för en typisk smörjmedelsprodukt.  Castrols referenspunkt för 2019 var 2,24 g/l CO2e/liter.

 

Vår planerade koldioxidminskning inkluderar aktiviteter i hela värdekedjan: undersöka möjligheter till övergång till förnybar energi för egna tillgångar, samarbeta med leverantörer för att införliva koldioxidråvaror med råmaterial som ger lägre koldioxidutsläpp under livscykeln i vår produktportfölj, utforska alternativ för att driva en beteendeförändring i insamling av spillolja och i slutbehandling på viktiga marknader samt minska vår användning av förpackningar och optimera distributionen.  Vi är redan på gång då tre av våra anläggningar år 2020 har gått över till avtal om förnybar energi, och vi ökar användningen av flaskor med ny utformning som tillverkas med mindre plast.

 

Castrol använder koldioxidkompensation för att uppnå koldioxidneutrala produkter och år 2020 var 20 % av våra sålda produkter (volymmässigt) koldioxidneutrala.

 

Bp omfattar betydligt mer än Castrol och har också satt upp en rad mål för minskade utsläpp av växthusgaser för 2030 som stöd för sin ambition att uppnå noll nettoutsläpp senast år 2050 och på så sätt bidra till att världen gör detsamma. Bp har inte för avsikt att förlita sig på ersättningar för att uppfylla dessa mål för 2030.

 

** har härletts med hjälp av 2019 års data och kommer att uppdateras regelbundet för att återspegla den senaste utvecklingen.

 

3. Förbättra människors liv:

Förbättra människors liv är ett fokusområde och en vägledande princip för Castrol.  Vi strävar efter att skapa positiva resultat för människor runt om i världen när vi arbetar. Det börjar inom vår verksamhet och sträcker sig till aktiviteter från arbete med att förbättra den mekaniska utbildningen, hjälpa till att stödja mer hållbara försörjningsmöjligheter och ett fokus på inkludering av kunder.  Som en stolt medlem i bp-koncernen marknadsför vi våra produkter i cirka 120 länder. Detta möjliggörs av ett nätverk med över 5 000 talangfulla medarbetare.  Sammantaget betjänar vi mer än 550 000 kunder med nära 200 miljoner slutanvändare.

 

Våra medarbetare

Sedan våra första dagar som ett familjeföretag har vi varit pionjärer inom branschen. Oavsett om det handlar om tekniken vi utvecklar eller om marknaderna vi influerar, så förs vi samman av ett gemensamt arv och en uppsättning värderingar som inspirerar vår personal att bli bäst på sitt område. Vi har alltid tänjt på gränserna för att försöka nå bättre resultat. Det är viljan att vinna som ger bränsle åt Castrol och de passionerade människor vi anställer.

 

Vi lyckas genom vår personal. Och det innebär att vi belönar dem. Får dem att känna sig uppskattade. Att gå hem säkert varje dag. Skapar en miljö som är inkluderande och meritokratisk, där alla kan prestera efter bästa förmåga. Vi tror på att göra det som är rätt – för vår personal och vårt företag. Och det har varit ett vinnande recept som har givit oss framgångar i över ett århundrade.

 

Våra leverantörer

I Malaysia fortsätter vi arbetet med att stödja arbetstagarnas rättigheter. År 2020 upptäckte vi att en del av de entreprenörer som arbetade på vår anläggning i Port Klang inte hade något anställningskontrakt eller tillgång till förmåner eftersom de var ”tillfällig” arbetskraft. Eftersom vi såg att detta inte var förenligt med våra principer för arbetstagarnas rättigheter och mot modernt slaveri (labour rights and modern slavery, LRMS), omförhandlade verksamheten kontraktet, konsoliderade antalet entreprenörer och arbetsstyrkans storlek med villkoret att arbetare skulle ha formella anställningsavtal med entreprenören. De förbättrade bestämmelserna för arbetstagarna inkluderade garanterade månadslöner, betald ledighet och sjukfrånvaro samt fortsatta betalningar till en pensionsfond. Förutom att vara rätt sak att göra för att stödja arbetstagarnas rättigheter, anser vi att detta också har affärsmässiga fördelar i form av potentiella förbättringar av närvaro- och avgångsfrekvens, säkerhet, minskade introduktions- och utbildningskostnader samt övergripande produktivitet.

 

Våra kunder och konsumenter

Som världsledande tillverkare, distributör och marknadsförare av förstklassiga smörjoljor och smörjfetter,  som är verksam över hela världen, levererar vi produkter och tjänster för i stort sett alla hushålls-, handels-, fordons-, industri-, marin-, flyg-, oljeutforsknings- och produktionsändamål. Vi levererar till en mängd olika kunder, konsumenter och kommersiella partner, som sträcker sig från några av de största globala industrierna till små lokala företag. Genom att hjälpa våra kunder att nå framgångar kommer vi även att växa själva. 

 

Till exempel:

 • Vi har vidareutvecklat våra relationer med en utvald grupp av distributörer som har ”ambassadörsstatus” och en närmare arbetsrelation. Sedan 2009 har Castrols ambassadörsevenemang sammanfört hundratals distributörspartner från hela världen. I Rio med Castrol Ambassador Club | Bray Leino
 • I Indien har vi utvecklat 21 Yoga Asanas specifikt för lastbilschaufförer. En månadslång forskningsstudie som omfattar över 1 000 lastbilschaufförer i hela landet har utförts av en ledande forskningsorganisation, i samarbete med Castrol Indien, för att förstå de hälsoproblem som lastbilschaufförer ställs inför och som kan kopplas direkt till arbetets och arbetsförhållandenas farliga natur. Castrol anlitade också experter från The Yoga Institute i Bombay för att undersöka problemen ytterligare och komma på några enkla hälsotips som lastbilschaufförerna kan följa även när de är ute på vägarna. Resultatet är en serie speciellt utvalda yoga asanas för lastbilschaufförer – lastbils-asanas. CASTROL CRB TURBOMAX TRUCK AASANA | CASTROL INDIA

 

Och genom vår användning av utsläppskompensation som en del av vårt program för certifierade koldioxidneutrala produkter.

Att minska och kompensera koldioxidutsläppen från våra certifierade koldioxidneutrala produkter stödjer inte bara projekt runt om i världen som minskar, undviker eller eliminerar koldioxid, utan bidrar även till att förbättra liv.  Sedan 2014 har Castrol, genom bp Target Neutral, stöttat program som har hjälpt till att förbättra livet för över 1,8 miljoner människor*** genom bättre hälsa, anständigt arbete, utbildning och jämställdhet.

 

Ett exempel på bpTarget Neutral-projekt som Castrol investerar i är ett spisprojekt i Mexiko. Projektet hjälper till att utrusta samhällen på landsbygden i Mexiko med 37 000 spisar som brinner mycket mer effektivt än öppna eldar, vilket sparar ved, minskar luftföroreningarna inomhus och förbättrar luftvägshälsan. Projektet sparar nästan 92 000 tCO2e per år.  Mer information finns i vår portfölj med projekt för koldioxidkompensation | bp Target Neutral

 

***baserat på data från leverantörer av kompensationsprojekt och offentligt tillgängligt i CDM-, Gold Standard- och VCS-övervaknings- och konsekvensrapporter