IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. PATH360-HÅLLBARHET

PATH360-HÅLLBARHET

bild av en lång bro som symboliserar path360
välkommen till castrols hållbarhetsprogram
bild av en lång bro som symboliserar path360
välkommen till castrols hållbarhetsprogram
bild på väderkvarnar som symboliserar energi
bild av människohand och solljus path360
bild på väderkvarnar som symboliserar energi
bild av människohand och solljus path360
path 360-bild med 3 böjda linjer
path 360-bild med 3 böjda linjer

path360 har tre fokusområden:

Castrol, ett bp-varumärke, ansvarar inte på något sätt för eventuella förluster, skador eller utgifter som uppstår till följd av Castrols Path 360-strategi.