IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. OLJA OCH VÄTSKOR FÖR MOTORCYKEL
  3. UNDERHÅLL AV MOTORCYKEL
  4. FYLLA PÅ MOTORCYKELOLJA

FYLLA PÅ MOTORCYKELOLJA

Även den bästa motorcykeloljan kan bara skydda din motor om du håller den på rätt nivå. Vi förklarar hur du fyller på din motorolja snabbt och säkert.

Fylla på motorolja i motorcykel

Fylla på motorolja i motorcykel

Om inspektionsfönstret eller din oljemätsticka visar att oljenivån är låg men att oljan fortfarande är i bra skick, är det en bra idé att du fyller på olja så snart som möjligt.

 

Första steget till att göra detta är att se till att du har rätt olja. Din motorcykels instruktionsbok kan hjälpa dig med detta, eller så kan du använda vår snabba och enkla oljeväljare.

 

När du har din olja, se till att din motorcykel är parkerad på jämn mark och på ett central- eller depåstöd. Motorn ska vara kall och du ska vänta minst 20 minuter för att ge oljan tid att rinna tillbaka helt till oljetråget.

  1. Kontrollera oljenivån igen för att se hur mycket olja som krävs
  2. Skruva bort locket för att fylla på olja
  3. Sedan tillsätter du en liten mängd ny olja, helst med hjälp av en tratt med lång hals. Vänta sedan en minut eller två tills den har runnit ner i oljetråget
  4. Kontrollera nivån igen genom att använda inspektionsfönstret eller oljemätstickan och fortsätt att fylla på olja i små mängder tills du är nöjd med nivån. 

Kom ihåg att överfyllning är lika dåligt för din motor som underfyllning, så ha inte som mål att fylla ändå upp till märket för högsta nivå. Det är bäst att sikta på att hamna lite under linjen.

Relaterade länkar