IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. OLJA OCH VÄTSKOR FÖR MOTORCYKEL
  3. UNDERHÅLL AV MOTORCYKEL
  4. ÅTERVINNA DIN ANVÄNDA MOTORCYKELOLJA

ÅTERVINNA DIN ANVÄNDA MOTORCYKELOLJA

Använd motorcykelolja utgör ett betydande hot mot miljön om den inte återvinns. Så här gör du för att garantera att din motorcykels motorolja bortskaffas på ett säkert sätt.

Återvinna använd motorcykelolja

Återvinna använd motorcykelolja

Om du byter motorolja i din motorcykel själv måste den återvunna oljan bortskaffas på ett ansvarsfullt sätt.

 

På Castrol förstår vi vikten av att ta hand om miljön genom att återvinna använd motorolja. Företag inom Castrol arbetar faktiskt redan på metoder för att garantera att varje droppe av använd motorolja återvinns och raffineras på nytt. Du kan läsa om detta på www.nexcel.co.uk

 

Du kan dra ditt strå till stacken genom att se till att du bortskaffar din gamla motorolja för motorcykel på ett ansvarsfullt sätt. Det enklaste sättet att göra detta är att hälla den i behållaren som din nya olja kom i och ta med den till din kommuns lokala återvinningscentral.

 

För mer information om din lokala återvinningscentral, klicka här.

Relaterade länkar