IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. OLJA OCH VÄTSKOR FÖR MOTORCYKEL
  3. UNDERHÅLL AV MOTORCYKEL
  4. HUR DU KONTROLLERAR MOTORCYKELOLJA

HUR DU KONTROLLERAR MOTORCYKELOLJA

Motoroljan i motorcyklar behöver kontrolleras med jämna mellanrum. Lyckligtvis är det ett lätt jobb som alla klarar av och vi förklarar det här.

Hur du kontrollerar motorcykelolja

Hur du kontrollerar motorcykelolja

Oavsett vilken motorcykel du kör så är det viktigt att du kontrollerar motoroljan med jämna mellanrum. Det är viktigt eftersom varje motorcykelmotor behöver en lämplig nivå av rätt olja, i rätt tillstånd, för att kunna ge dig den prestanda, ekonomi och pålitlighet som du förtjänar.

 

Lyckligtvis är det lätt att kontrollera motoroljan på nästan alla motorcyklar.

 

Parkera först din motorcykel på jämn mark, vanligtvis på ett central- eller depåstöd.  Låt den stå där i minst 20 minuter och svalna om motorn har blivit varm. Låt även oljan rinna tillbaka ner i oljetråget innan du gör din kontroll.

 

Nästa steg beror på om din motorcykel har ett inspektionsfönster eller en oljemätsticka.

Relaterade länkar