IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. OLJA OCH VÄTSKOR FÖR MOTORCYKEL
  3. UNDERHÅLL AV MOTORCYKEL
  4. HUR OFTA DU SKA KONTROLLERA MOTORCYKELOLJA

HUR OFTA DU SKA KONTROLLERA MOTORCYKELOLJA

Det är viktigt att kontrollera motorcykelns motorolja med jämna mellanrum. Det beror på att ett antal variabler, från lufttemperatur till körstil, kan påverka hur snabbt du förbrukar olja.

Sidan för hur ofta du ska kontrollera motorcykelolja

Hur ofta du ska kontrollera motorcykelolja

Hur snabbt din motorcykel förbrukar motorolja är inte en konstant. Miljöfaktorer såsom dålig bränslekvalitet, extrema temperaturer eller bara livlig körning kan påverka din motorcykels oljeförbrukning.

 

Här på Castrol kontrollerar våra motorcyklister sin oljenivå minst en gång i veckan, och alltid innan de åker på en lång tur.

 

Detta gör de eftersom att även om du håller dig till oljebytesintervall och olja av den viskositet som rekommenderas av motorcykeltillverkaren kan inte ens den starkaste oljan skydda din motorcykel om oljenivån blir för låg.

 

Så att kontrollera oljenivån varje vecka och alltid fylla på när det behövs är en viktig del i att ta hand om din motorcykel.

Relaterade länkar