IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. OLJA OCH VÄTSKOR FÖR MOTORCYKEL
  3. UNDERHÅLL AV MOTORCYKEL
  4. KONTROLLERA DIN MOTORCYKELS BROMSVÄTSKA

KONTROLLERA DIN MOTORCYKELS BROMSVÄTSKA

Att kontrollera motorcykelns bromsvätska med jämna mellanrum är viktigt för din säkerhet. Följ dessa enkla steg för att kontrollera din bromsvätska och fylla på den om det behövs.

Hur du kontrollerar bromsvätska i motorcykel

Kontrollera bromsvätska i din motorcykel

Bromsvätska är en av de viktigaste faktorerna för att hålla dig säker på vägen. Den förvandlar inte bara tryck på ditt bromsreglage eller din pedal till kompression i bromsoken. Den har även förmågan att stå emot höga temperaturer och skydda och smörja hela bromssystemet.

 

Vi rekommenderar inte att du byter din bromsvätska själv, eftersom konsekvenserna av att misslyckas med att få ut luften ur systemet kan bli väldigt allvarliga.

 

Men du ska kontrollera nivån i din bromsvätskebehållare minst en gång i veckan och fylla på med bromsvätska av rätt specifikation om nivån sjunker under toppmarkeringen.

Relaterade länkar