IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. OLJA OCH VÄTSKOR FÖR MOTORCYKEL
  3. UNDERHÅLL AV MOTORCYKEL
  4. KONTROLLERA MOTORCYKELOLJA MED EN OLJEMÄTSTICKA

KONTROLLERA MOTORCYKELOLJA MED EN OLJEMÄTSTICKA

Att kontrollera motorcykeloljan med jämna mellanrum är viktigt. Följ dessa enkla riktlinjer för att kontrollera nivån och kvaliteten på din motorolja med hjälp av oljemätstickan.

Kontrollera motorcykelolja med en oljemätsticka

Kontrollera motorcykelolja med en oljemätsticka

Precis som när du kontrollerar oljan genom ett inspektionsfönster börjar du med att parkera på plan mark på ett central- eller depåstöd. Vänta på att motorn svalnat och oljan runnit tillbaka i oljetråget. Detta kan ta upp till 20 minuter.

 

Du hittar oljemätstickan långt ner på ena sidan av motorn. Skruva av den moturs för hand och torka av den på en trasa eller en pappershandduk. Sätt sedan tillbaka den i oljemätstickans hål tills den vilar på gängorna. Skruva inte tillbaka den ännu.

 

Dra sedan försiktigt ut oljemätstickan igen och kontrollera nivån. Du ska se en lägre och en övre markering på oljemätstickan, ibland med ett korsstreckat område mellan.

 

Oljenivån ska ligga någonstans mellan dessa två markeringar. Men om den är under den nedre linjen eller ovanför den övre linjen måste du antingen fylla på eller tappa av lite olja.

 

Förutsatt att oljenivån ser bra ut ska du även ta tillfället i akt att bedöma oljans skick. 

 

Om oljan är svart eller mörkbrun kan oljan vara bränd eller nedbruten, vilket innebär att du direkt måste byta olja. Du ska också hålla utkik efter tjockt slam.

 

I extrema fall kan du till och med se metallpartiklar i oljan, vilket kan indikera motorslitage eller så kan oljan ha en mjölkliknande kvalitet, vilket kan indikera att kylmedel kan ha kommit in i oljan. I båda dessa fall ska du rådgöra med en mekaniker så snart som möjligt för att avgöra om din motor har ett allvarligt problem.

 

Innan du sätter tillbaka oljemätstickan är det en bra idé att smeta på en liten mängd olja på locket för att undvika att korsgänga det när det sätts tillbaka. 

Relaterade länkar