IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

  1. HEM
  2. INDUSTRIAL
  3. UTBUD OCH TJÄNSTER
  4. EFTERMARKNADSLÖSNINGAR FÖR VINDKRAFTVERK

Drift och underhåll av vindkraftverk – Eftermarknad | Castrol Power Generation

ETT BRETT UTBUD AV LÖSNINGAR FÖR ATT MINSKA NORMALISERADE ENERGIKOSTNADER OCH MAXIMERA VINDKRAFTVERKENS EFFEKTIVITET

Vindkraft är en relativt modern industri och inom kort kommer den att stå för cirka 5 % av de globala energibehoven. Det uppskattas att vindkraften kommer att stå för 30 % av energibehovet vid år 2030.

 

Under denna period av extrem tillväxt står vindkraftverk inför tre stora utmaningar:

1.    Normaliserade energikostnader – minskande subventioneringar gör att branschen kontinuerligt måste minska de normaliserade energikostnaderna för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga

2.    Åldersaspekten – eftersom cirka 60 % av tillgångarna förväntas vara utan garanti vid år 2021 tvingas vindkraftverken höja standarderna för drift och underhåll för att minska driftstoppstiden

3.    Kunskapsglapp – dagens vindkraftindustri anställer idag fler än 35 000 tekniker, och detta antal ökar med 6 % per år. En undersökning som genomfördes nyligen visade att 78 % av vindkraftsintressenterna anser att det antingen är ”svårt” eller ”väldigt svårt” att hitta lämpligt utbildad personal.

 

Castrols Eftermarknadslösningar för vindkraftverk löser ofta dessa utmaningar genom att erbjuda:

 

  • Produkter som har högre effektivitet, för att du ska kunna producera mer och minska kostnaderna
  • Produkter som har certifierats som koldioxidneutrala – först i branschen – för att ytterligare stödja dina mål inom detta område. En typisk vindturbin fylld med en koldioxidneutral olja från Castrol hjälper till att neutralisera cirka 930 kg koldioxid
  • Stegvis utbildning för din och/eller din serviceleverantörs personal om hur man byter och fyller på växellådsolja på rätt sätt
  • Den unika Castrol Wind Academy – utvecklad av vår JV-partner Onyx InSight. Finns nu även tillgänglig online för att hjälpa dina tekniker och platschefer att maximera drivlinans effektivitet
  • Samdesignad för effektivitet – ett unikt erbjudande för turbinens huvudsakliga lager där man använder nytt smörjfett från Castrol och den patenterade Onyx Bearing-tekniken för att spola bort smörjfettet för att öka lagrens livslängd, minska driftstoppen och de normaliserade energikostnaderna
  • Gemensamma lösningar med Onyx InSight inom området förebyggande underhåll för att minska driftstopp

 

Kontakta oss för mer information om våra unika lösningar för vindkraftindustrin

 

Bilagor – Optigear-video, video om koldioxidneutral olja, säljpresentation för Academy

Bilder på webbsidan av Optigear, säljpresentationer för koldioxidneutral olja

 

 

 

Tillför värde genom att gå över till Castrols smörjmedel.
Stegvis rutin för byte av växellådsolja