IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

 1. HEM
 2. INDUSTRIAL
 3. UTBUD OCH TJÄNSTER
 4. SMARTCONTROL

Castrol SmartControl

Castrol SmartControl

Det smartare sättet att kontrollera din hantering av metallbearbetningsvätska

Effektiv tillverkning kräver en effektiv process. Detta innebär att kringgå manuella uppgifter och att anamma möjligheterna som man får av avancerade, intelligenta tekniker.
 
Castrol SmartControl är en sådan teknik.
 
SmartControl, utvecklat i samarbete med kontrollsystemexperten Tiefenbach, har utformats för att låta tillverkare övervaka systemets skick i realtid. Det ger dig möjlighet att övervaka och kontrollera ditt centralsystem av metallbearbetningsvätskor automatiskt, se till att processer är effektiva, tillförlitliga och att det kan drivas kontinuerligt utan behov av mänskliga insatser.
 
Med Castrol SmartControl kontrolleras de viktigaste parametrarna för metallbearbetningsvätskan automatiskt. Realtidsövervakning av systemets skick gör det möjligt att mäta  

 • koncentration,
 • pH-nivå,
 • konduktivitet,
 • temperatur,
 • volymflöde.

 
Att få omedelbar åtkomst till viktiga uppgifter inom dessa områden ger tillverkare den information som krävs för att fatta viktiga beslut som kommer att påverka processer och garantera att eventuella problem kan upptäckas och åtgärdas direkt.
 
Vi förstår att den ökande effektivitetsnivån är viktig för långsiktig affärsframgång och att SmartControl kan hjälpa dig att nå dina största ambitioner.  

Mer än enbart övervakning av systemets skick 

SmartControl erbjuder betydligt mer än att enbart låta dig förbättra tillståndsövervakningen. Systemet kan anslutas med en styrenhet för att automatisera MWF-ledning, vilket innebär att de manuella insatserna är så få som möjligt.
 
Och sedan, när den används med XBB-teknik, kan övervakning och hantering av metallbearbetningsvätskan tas till nästa nivå.
 
Genom att använda XBB tillsammans med SmartControl kan antalet laboratorietester som utförs minska dramatiskt, den manuella dokumentationen nästan avskaffas och livstiden för driftsvätskor öka ordentligt.
 
Men det är inte allt! Även hälsan och säkerheten kan förbättras. Medarbetarnas välmående är viktigt för alla tillverkare och genom att använda fler automatiserade processer och så få mänskliga ingripanden som möjligt kan HSSE-riskerna (hälsa, säkerhet, skydd och miljö) minska, eftersom det är mindre troligt att operatörer råkar ut för någon olycka.
 
SmartControl är en modern lösning, särskilt utformad för personer som vill ta kontroll över sin verksamhet i dagens samhälle av industrislösningar 4.0 Det ger dig förtroendet som krävs för att kunna ta stora beslut vid rätt tillfälle – varje gång.

SmartControl BASIC

Castrol SmartControl BASIC gör det möjligt att övervaka skärvätskans skick i realtid, och den är utrustad med larm för de viktigaste parametrarna hos metallbearbetningsvätskor. Denna lösning låter även tillverkare göra realtidsmätningar av

 • koncentration,
 • pH-nivå,
 • konduktivitet,
 • temperatur,
 • volymflöde .

Den kan integreras i befintliga IT-system via ett SQL-gränssnitt och ger operatörer möjlighet att hantera pH och koncentration i ett väldigt snävt intervall.

SmartControl AUTO

Castrol SmartControl AUTO gör det möjligt att övervaka skärvätskans skick i realtid och den är utrustad med larm för de viktigaste parametrarna hos metallbearbetningsvätskor. Denna lösning låter även tillverkare göra realtidsmätningar av

 • koncentration,
 • pH-nivå,
 • konduktivitet,
 • temperatur,
 • volymflöde.
Den kan integreras i befintliga IT-system via ett SQL-gränssnitt och ger operatörer möjlighet att hantera pH och koncentration i ett väldigt snävt intervall.
XBB skärvätsketeknik

Castrols XBB-teknik hjälper metallbearbetningstekniker runt om i världen att få bättre prestanda över längre tid, men även att minska sina kostnader. Om den kombineras med SmartControl kan XBB spela en viktig roll i att optimera systemstabiliteten, maximera effektiviteten och låta dig känna den trygghet som fullständig kontroll ger.

Användning av XBB kan hjälpa dig att

 • minska eller eliminera behovet av dyra påfyllningar av behandlingstillsatser,
 • öka den beräknade systemlivstiden,
 • öka produktionseffektiviteten och minska kostnaderna,
 • förlänga vätskans livslängd och eliminera behovet av onödiga reparationer.